158/2023. (XII. 27.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 17. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A növénytermesztési hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal a csemetekert létesítését engedélyezi, ha)

"e) a kérelmező a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 17. §-a alapján az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács tagja."

(2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács a tárgyévi küldöttgyűlés után a növénytermesztési hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal részére megküldi a tagjegyzékét."

2. § Hatályát veszti a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 17. § (3) bekezdés b) és f) pontja,

b) 17. § (3) bekezdés d) pontjában az "a vállalkozói igazolványt és" szövegrész,

c) 17. § (6) bekezdése,

d) 21. § (2) bekezdés c) és e) pontja, valamint

e) 21. § (2) bekezdés d) pontjában az "a vállalkozói igazolvány," szövegrész.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter