165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: 2016. évi LXVI. törvény) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet - e rendelet kihirdetésekor hatályos - 3. melléklet IV. pont b) alpontja szerinti buszos személyszállítási szolgáltatás tekintetében az Áfa tv. 82. § (1) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka.

3. § A 2016. évi LXVI. törvény 261. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2016. évi LXVI. törvény 261. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások mellett - turizmusfejlesztési hozzájárulás köteles az e rendelet 2. §-a szerinti szolgáltatás is.

4. § A 2. és 3. § szerinti rendelkezések a fogyasztó számára kizárólag az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását biztosító szolgáltató tekintetében alkalmazandóak.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök