17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet

az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban: Nkt.) és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az Nkt. 84. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Ukrán Országos Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) a 2022/2023. tanítási év közben is indíthat kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolát (a továbbiakban: intézmény).

3. § Az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet a fenntartó a Vhr. 39. § (5) bekezdésétől eltérő időpontban is benyújthatja a kormányhivatalhoz.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére