24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2023. április 1-jei gáznap kezdetétől a 2024. március 31-ei gáznap végéig tartó tárolói évre szóló földgáztárolási díjat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104/B. § (4) bekezdésétől eltérően legkésőbb 2023. február 17. napjáig állapítja meg, és a földgáztárolási díjat megállapító határozatát a honlapján 2023. február 28. napjáig teszi közzé.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök