322/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 77/D. §-sal egészül ki:

"77/D. § (1) Az emelt biztonságú pszichiátriai osztály Pilot programban (a továbbiakban: Biztonsági pszichiátriai program) az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet vesz részt.

(2) A Biztonsági pszichiátriai program havi fix díja 45 451 884 forint, amelyre az (1) bekezdés szerinti szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott ideig jogosult.

(3) A Biztonsági pszichiátriai program legalább 12 hónapig működik. A Biztonsági pszichiátriai program az eredményeinek, valamint az ellátásra gyakorolt hatásának figyelembevételével az egészségbiztosításért felelős miniszter hozzájárulásával egy alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható."

2. § Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 322/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2023. évi előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás105 372,0
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás117 049,6
Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás22 154,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen258 331,1
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás255,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 283,3
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás39 233,3
Indikátorrendszer finanszírozás3 543,4
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás45 069,1
3.Fogászati ellátás összesen87 845,8
4.Otthoni szakápolás8 180,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás12 796,9
6.Művesekezelés32 471,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának1 250,0
támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2023. évi béremelésének fedezete704 967,8
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének,
béremelésének fedezete
3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése39 787,3
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen754 142,3
8.Mentés45 560,5
9.Laboratóriumi ellátás24 339,9
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás203 861,7
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
2023. évi többletkapacitás befogadás fedezete138,1
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás7 937,6
Fekvőbeteg-szakellátás660 452,6
aktív fekvőbeteg-szakellátás565 771,4
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 753,6
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás50 078,6
10.Összevont szakellátás összesen928 186,1
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék3 132,1
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
ÖSSZESEN2 311 929,7

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére