394/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:

(Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként

a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve)

"ag) a robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárásokat;"

2. § A Kr. 5. § (4) bekezdés b) pontjában az "az újszülöttekjáróbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálatát" szövegrész helyébe az "a robotterápiás vagy egyéb computerizált interaktív terápiás egészségügyi eljárásokat, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálatát" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére