395/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 44/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44/B. § (1) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató

a) a 92700 OENO kódú "Inseminatio arteficialis friss spermával", a 92701 OENO kódú "Inseminatio arteficialis fagyasztott spermával", a 14703 OENO kódú "Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir.", a 92722 OENO kódú "Embryotransfer friss embrióval", a 92723 OENO kódú "Embryotransfer fagyasztott embrióval", a 97723 OENO kódú "Stimuláció petesejtnyerés céljából", a 97728 "Stimuláció nem petesejtnyerés céljából" elnevezésű eljárások esetében "027 Mesterséges megtermékenyítési eljárások" elnevezéssel,

b) a 16640 OENO kódú "Meddőségi vizsgálat, női", a 16641 OENO kódú "Meddőségi vizsgálat, férfi" elnevezésű eljárások esetében "028 Meddőségi kivizsgálások" elnevezéssel

intézményi regisztrációs listát vezet, azzal, hogy a 14703, a 92722, a 97723 OENO kódú eljárások esetén a regisztrációs kötelezettség csak a beavatkozássorozat első beavatkozására terjed ki.

(2) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató - ha a meddőségkezelési ellátás eredményeképpen igazolható módon közfinanszírozott ellátás keretében egyszeres élveszületési esemény következett be - egyes (nem iker) szülési eseményenként a 14M 673A HBCs 1,5-szeres, többes (iker) születés esetén a HBCs 0,5-szeres értékének megfelelő fix díjban részesül.

(3) Meddőségi vizsgálatok keretében az egészségügyi szolgáltató által elvégzett, a 6/A. számú mellékletben foglaltak szerinti R. jelzésű ellátásokra finanszírozási díjnem számolható el. A meddőségi kivizsgálások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt, "Meddőségi vizsgálatok keretében végezhető eljárások" elnevezésű komplex kód jelentése alapján történik.

(4) A finanszírozó az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatók teljesítményjelentése alapján félévente kimutatást készít a meddőségi kivizsgálások finanszírozásáról, és szükség esetén kezdeményezi díjparaméterek és a finanszírozási technika módosítását."

2. § (1) A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 28/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A Kr. 27. § (13) bekezdés g) pontjában a "16644" szövegrész helyébe a "16645" szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 395/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 27/a. pont "Beavatkozás jellege (J)" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"R. meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás"

2. melléklet a 395/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Kr. 28/B. mellékletében foglalt táblázatban a 13P 6530 - 13P 6560 sor helyébe a következő sorok lépnek:

(HBCsFeltétel)
13P 6531In vitro fertilizáció (IVF)
13P 6532In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta
tenyésztéssel
13P 6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott
embrió beültetéssel
13P 6581In vitro fertilizáció (IVF)fagyasztott
vagy friss petesejt felhasználással
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére