407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

A Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a 2023. évre elrendeli az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti téli igazgatási szünetet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tart.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök