426/2023. (IX. 13.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó építési engedély" szövegrész helyébe az "engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó építési engedély és vezetékjogi engedély" szöveg,

b) 11. § (10) bekezdésében a "másodszorra 2023. szeptember 11. napjáig teszik közzé." szövegrész helyébe a "másodszorra 2023. november 11. napjáig teszik közzé." szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök