462/2023. (X. 5.) Korm. rendelet

Magyarország munkaerőpiacának és lakosságának védelmét szolgáló veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány álláspontja szerint a magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően, ezért a hatályos idegenrendészeti szabályozást teljeskörűen szükséges felülvizsgálni, szigorítani, majd új alapokra helyezni.

A Kormány döntött arról, hogy

a) szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ennek érdekében új törvényjavaslatot is fog alkotni, amely valamennyi harmadik országból érkező számára egyértelművé teszi, hogy Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése esetén, az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni;

b) a nemzeti érdekek érvényesítése céljából, a teljes körű szabályozás megalkotásáig a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alkalmazására nem kerül sor.

A Kormány ezért az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvény az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható.

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök