484/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A visszaváltási díjmegállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A 3. alcím, a 6. § (4) bekezdése, a 7-9. §, a 10. § (2)-(6) bekezdése, az 5. alcím, a 6. alcím, a 20-28. §, a 8. alcím, a 11. alcím, a 39. § (2) bekezdése, a 43-47. § és a 2-5. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba."

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök