2023. évi LVI. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)

a) 3. § 1d. pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 3. § 5. pontjában a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

c) 109. §-ában a "104-108. §-ban" szövegrész helyébe a "104-108/A. §-ban" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Get.

a) 3. § 71. pontjában a "tartályban forgalmazott PB-gázt vagy" szövegrész és a "tartályban forgalmazott vagy" szövegrész,

b) 103. § (2) bekezdés g) pontjában az "és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének" szövegrész és a "valamint" szövegrész,

c) 103. § (2) bekezdés h) pontja,

d) 103. § (2b) bekezdés b) és c) pontja,

e) 108/A. § (2)-(4) bekezdése,

f) 108/A. § (5) bekezdésben az "és a PB-gáz forgalmazó"szövegrész és a "-(2)" szövegrész,

g) 108/A. § (6) bekezdése,

h) 108/A. § (7) bekezdésben a " , valamint a PB-gáz forgalmazó" szövegrész és a "-(3)" szövegrész,

i) 108/A. § (9) bekezdésben az "és a (6)" szövegrész,

j) 119. § (2c) bekezdése,

k) 125. § (17) bekezdésében a " , PB-gáz forgalmazó" szövegrész,

l) 127. § s) pontjában az "a PB-gáz forgalmazó," szövegrész, az "a PB-gáz kiskereskedő," szövegrész, az " , a PB-gáz forgalmazótól, a" szövegrész és a "PB-gáz kiskereskedőtől" szövegrész,

m) 133. § (1) bekezdés 5. pontjában az "és a PB-gáz forgalmazók" szövegrész,

n) 146/G. § (2)-(10) bekezdése,

o) 146/H. §-a.

3. § Ez a törvény 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke