654/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "2023." szövegrészek helyébe a "2024." szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés c) pontjában a "0,2%" szövegrész helyébe a "0,5%" szöveg,

c) 10. § (5) bekezdésében a "47%-a" szövegrész helyébe a "47,57%-a" szöveg,

d) 10. § (5a) bekezdésében a "35,7%-a" szövegrész helyébe a "35,75%-a" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök