6/2023. (VI. 28.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 6/2023. (VI. 28.) IM rendelettel módosított

a) 12. § (2) bekezdését az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány vagy bizonyítvány pótlása iránt 2023. július 31-ét követően előterjesztett kérelem díjára,

b) 13. § (1), (3) és (5) bekezdését a 2023. július 31-ét követően jogi szakvizsgára, megismételt részvizsgára vagy pótvizsgára való jelentkezésre és a jelentkezés alapján fizetendő díjra

kell alkalmazni."

2. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "10 000" szövegrész helyébe a "11 500" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a "40 000" szövegrész helyébe a "46 000" szöveg, a "35 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg és az "50 000" szövegrész helyébe az "57 500" szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a "35 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg,

d) 13. § (5) bekezdésében a "35 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére