88/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 25. § (1a) bekezdésén felül az országos vasúti pályahálózat-működtető az állami tulajdonú áruterminál, konténerterminál, logisztikai központ üzemeltetését is közfeladatként látja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére