95/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet és

b) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

3. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról szóló 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról szóló 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MNKP hatásköre a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, több ország területére kiterjedő tevékenységet folytató gazdasági szervezetekre (a továbbiakban: multinacionális vállalat) terjed ki. Az MNKP a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tekintetében felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) működik."

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

I. Az államháztartás központi alrendszerében

1. a központi költségvetés I. fejezeténél - az a)-h) pontban meghatározott kivétellel - az Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója,

a) a 8., a 9. és a 11. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

b) a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és annak elnöke,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és annak elnöke,

e) a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,

f) a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tekintetében a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala és annak főigazgatója,

g) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága és annak elnöke,

h) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,

2. a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak hivatalvezetője,

3. a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,

4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az alapvető jogok biztosa,

5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,

6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,

7. a központi költségvetés VII. fejezeténél az Integritás Hatóság és annak elnöke,

8. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,

9. a központi költségvetés IX. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,

a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

10. a központi költségvetés X. fejezeténél az Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 119. §-a szerinti tagja,

11. a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-c) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,

a) a 3. és a 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,

b) a 30. cím 1. alcím 44. és 45. jogcímcsoportja, valamint a 32. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,

c) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

12. a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,

13. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti tagja,

14. a központi költségvetés XIV. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,

a) a 21. cím 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

15. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

16. a központi költségvetés XVI. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a szerinti tagja,

a) a 11. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. § szerinti tagja,

17. a központi költségvetés XVII. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - az Energiaügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,

a) a 21. cím 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

18. a központi költségvetés XVIII. fejezeténél a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,

19. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,

20. a központi költségvetés XX. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,

a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,

21. a központi költségvetés XXI. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

22. a központi költségvetés XXIII. fejezeténél a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,

23. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,

24. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,

25. a központi költségvetés XXXII. fejezeténél az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és annak főigazgatója,

26. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,

27. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,

28. a központi költségvetés XXXV. fejezeténél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,

29. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke,

30. a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

31. a központi költségvetés XLII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

32. a központi költségvetés XLIII. fejezeténél a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,

33. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,

34. a központi költségvetés XLV. fejezeténél az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a szerinti tagja,

35. a központi költségvetés L. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

36. a központi költségvetés LI. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti tagja,

a) a 10. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

37. a központi költségvetés LXII. fejezeténél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,

38. a központi költségvetés LXIII. fejezeténél Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,

39. a központi költségvetés LXV. fejezeténél a Bethlen Gábor Alapért felelős testület,

40. a központi költségvetés LXVI. fejezeténél az Energiaügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,

41. a központi költségvetés LXVII. fejezeténél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,

42. a központi költségvetés LXXI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

43. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja.

II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében

1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) - a közös önkormányzati hivatal kivételével - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a képviselő-testület, a közgyűlés és a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,

d) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által irányított költségvetési szerv esetében a térségi fejlesztési tanács és a térségi fejlesztési tanács elnöke,

2. a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat esetében az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése és a közgyűlés elnöke."

2. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIII. fejezet 22. cím 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVI. fejezet 11. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXIII. fejezet 11. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe, 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

3. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás
gyakorisága
1.2.3.4.
1.IX. fejezetBelügyminisztériumA biztosított támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások (támogatói
okiratok, támogatási szerződések)
adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
2.XI. fejezet
32. cím 4. alcím
kezelő szervA települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok támogatásával
kapcsolatos kötelezettségek
(támogatói okiratok) és a kifizetésekkel
kapcsolatos követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
3.XIV. fejezet
21. cím 3. alcím
kezelő szervA roma települési és területi
nemzetiségi önkormányzatok
támogatásával kapcsolatos
kötelezettségek (támogatói okiratok)
és a kifizetésekkel kapcsolatos
követelések adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
4.XV. fejezet
26. cím 5. alcím
1. jogcímcsoport
8. jogcím,
3. jogcímcsoport
2. jogcím
fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal
kapcsolatos követelések és
a kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
5.XVI. fejezet
11. cím 4. alcím;
XVII. fejezet
21. cím 5. alcím;
XLII. fejezet
1-3. cím, 4. cím
2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím,
32. cím 1. alcím
12. és
22. jogcímcsoport;
L. fejezet
7. és 9-12. cím;
LI. fejezet
10. cím 1. és
3. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét
megelőző 8. napig
6.Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok, bírságok)
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek, a tartozások fejében
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
7.XLI. fejezetÁllamadósság Kezelő
Központ Zrt.
Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét
megelőző 8. napig
8.A hitelekkel, kölcsönökkel,
értékpapírokkal, más finanszírozási
célú műveletekkel (különösen
betételhelyezéssel, visszavonással,
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek, egyéb
eszközök (különösen értékpapírok,
betétek, devizaszámlák) adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
9.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport
a bírságot, egyéb
központosított
bevételt beszedő
szervezet
A bevételekkel kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
10.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport
kezelő szervezetA bevételekkel kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
11.XLII. fejezet
33. cím 3-4. alcím
Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt.,
Magyar Export-Import
Bank Zrt.
Állami kezességbeváltásból eredő
követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló
követelések és kötelezettségek,
a kárkintlévőség, egyéb, állammal
szembeni követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
12.XLII. fejezet
33. cím 5. alcím
Garantiqa
Hitelgarancia Zrt.
Az állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
13.XLII. fejezet
33. cím 7. alcím
Agrár-vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
Az állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
14.XLII. fejezet
37. cím
PénzügyminisztériumAz Európai Unió költségvetéséhez
való hozzájárulásokkal kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
15.XLII. fejezet 29. címlakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv
Lakáscélú állami támogatásokkal és
jogtalanul igénybe vett lakáscélú
állami támogatásokkal kapcsolatos
követelések és kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
lakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv,
ERSTE Lakástakarék
Zrt., Fundamenta -
Lakáskassza Zrt.,
OTP Lakástakarék Zrt.
Lakás-előtakarékosság jogtalanul
igénybe vett állami támogatásával
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
16.L. fejezet 8. címSzabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Bányajáradék beszedésével
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
17.nincs címrendhez
kötve
Magyar Nemzeti BankAuditált éves beszámoló az állami
részesedés értékeléséhez.
Évente egyszer,
a beszámoló
elfogadását
követően
18.nincs címrendhez
kötve
fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
Kibocsátott kárpótlási jegyek
be nem váltott állománya adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban
19.nincs címrendhez
kötve
európai uniós
támogatások pénzügyi
lebonyolításában,
illetve ehhez
kapcsolódó
beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítésében részt
vevő szervezetek
Az európai uniós támogatásokhoz
kapcsolódó követelések és
kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által korábban
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási
konstrukciókhoz kapcsolódó, átadásra
kerülő, Európai Unióval szembeni
követelések adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban
20.nincs címrendhez
kötve
Start Garancia Pénzügyi
Szolgáltató Zrt.
Az állam által vállalt viszontgarancia
érvényesítéséből származó követelések
és kötelezettségek adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban

"

Tartalomjegyzék