247/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2020. június 3. napja és 2020. június 7. napja között a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából méltóságteljes megemlékezések (a továbbiakban: rendezvény) megtarthatóak.

(2) A rendezvény helyszínén történő tartózkodás megengedett.

(3) A rendezvény helyszínén a megemlékezők lehetőség szerint egymástól 1,5 méter távolságot kötelesek tartani.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. június 8-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök