15/2020. (V. 26.) BM rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a szerinti szándéknyilatkozatot a külföldi személyesen nyújtja be az erre szolgáló formanyomtatványon.

(2) A házastárs, illetve kiskorú gyermek szándéknyilatkozata a benyújtóval egy nyilatkozatban is megtehető.

(3) A szándéknyilatkozat benyújtásakor a benyújtó köteles megadni elérhetőségeit.

(4) A nagykövetség a szándéknyilatkozat benyújtásakor a benyújtóról arcképmásfelvételt készít.

(5) A szándéknyilatkozat benyújtásáért eljárási díjat, illetve konzuli közreműködési díjat nem kell fizetni.

(6) A kitöltött és a benyújtó által aláírt szándéknyilatkozat átvételét nem lehet megtagadni.

2. § (1) A szándéknyilatkozat benyújtása során a külföldi személyazonosságát hatóság által kiadott okmánnyal igazolja.

(2) Ha a benyújtó nem rendelkezik a személyazonosságát igazoló hatóság által kiadott okmánnyal, úgy személyes adatait bármilyen egyéb dokumentummal igazolhatja, amelyek személyazonosságát valószínűsítik.

(3) A nagykövetség a külföldi személyazonosságát ellenőrzi, ennek keretében a szándéknyilatkozaton feltüntetett személyes adatokat a külföldi okmányaiban szereplő adatokkal összeveti.

(4) A nagykövetség munkatársa a bemutatott okmányokról másolatot készít.

3. § A nagykövetség a szándéknyilatkozatot és az okmányok másolatát 3 munkanapon belül a menekültügyi hatóság részére elektronikus úton felterjeszti.

4. § (1) Ha a szándéknyilatkozatot benyújtó külföldi menekültügyi hatóság általi személyes meghallgatása indokolt, erre a nagykövetség hivatalos helyiségében kerül sor.

(2) A nagykövetség intézkedik, hogy a meghallgatásra zártcélú távközlő eszköz igénybevételével a menekültügyi hatóság megkeresését követő 5 munkanapon belül sor kerülhessen.

(3) Ha a meghallgatás során tolmács igénybevétele szükséges, azt a menekültügyi hatóság biztosítja.

5. § A nagykövetség a menekültügyi hatóság Kr. 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatását 5 napon belül közli a külföldivel az 1. § (3) bekezdésében meghatározott elérhetőségén.

6. § A Kr. 2. § (4) bekezdése szerinti egyszeri utazásra jogosító okmány átvételére az 5. § szerinti értesítést követően 15 napon belül van lehetőség.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter