160/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet

a virágüzletek anyák napi nyitvatartásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az anyák napjára tekintettel 2020. május 1-jén, 2-án és 3-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) korlátozás nélkül nyitva tarthat.

(2) A virágüzletben a teljes nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök