Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Bfv.224/2019/5. számú precedensképes határozata emberölés bűntette (emberölés ELŐKÉSZÜLETÉNEK bűntette) tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 11. §, 160. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 566. §, 575. §, 648. §, 649. §, 662. §, 845. §, 848. §, 849. §, 856. §] Bírók: Feleky István, Gimesi Ágnes, Molnár Gábor Miklós

Kúria

ítélet

Az ügy száma: Bfv.II.224/2019/5.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Molnár Gábor Miklós a tanács elnöke, Dr. Feleky István előadó bíró, Dr. Gimesi Ágnes bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: tanácsülés

Az ülés napja: 2019. július 1.

Az ügy tárgya: emberölés előkészületének bűntette

Terhelt(ek): Fk. ...

Első fok: Fővárosi Törvényszék 10.Fk.376/2018/2. ítélet, 2018. április 6. tárgyalás

Másodfok: Fővárosi Ítélőtábla 16.Fkf.176/2018/13. ítélet, 2018. szeptember 4. nyilvános ülés

Harmadfok: -

Az indítvány előterjesztője: terhelt védője

Az indítvány iránya: terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria az emberölés előkészületének bűntette miatt fk. ... ellen folyamatban volt büntetőügyben a terhelt védője által előterjesztett felülvizsgálati indítványt elbírálva a Fővárosi Törvényszék 10.Fk.376/2018/2. számú ítéletét és a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 16.Fkf.176/2018/13. számú ítéletét megváltoztatja:

A terheltet az ellene emberölés előkészületének bűntette [Btk. 160. § (3) bekezdés] miatt emelt vád alól felmenti.

A próbára bocsátást mellőzi.

Az eljárás során felmerült 399.004 (háromszázkilencvenkilencezer-négy) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

Elrendeli a 257.604 (kétszázötvenhétezer-hatszáznégy) forint bűnügyi költség címén esetlegesen befizetett összegnek a befizetéstől a visszatérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori kamatával együtt visszatérítését a terheltnek.

Egyebekben a megtámadott határozatot hatályában fenntartja.

A Kúria ítélete ellen fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

[1] I. 1. A Fővárosi Törvényszék a 2018. április 6. napján - bíróság elé állítás keretében - tartott tárgyaláson meghozott és kihirdetett 10.Fk.376/2018/2. számú ítéletével fiatalkorú (fk.) ... terheltet bűnösnek mondta ki emberölés előkészületének bűntettében [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 160. § (3) bekezdés]. Ezért őt 2 évre próbára bocsátotta azzal, hogy pártfogó felügyelet alatt áll. Külön magatartási szabályként előírta, hogy önismereti tréningen köteles részt venni. Rendelkezett továbbá a lefoglalt bűnjelek lefoglalásának megszüntetéséről, és azoknak a terhelt részére kiadásáról. Az eljárás során felmerült 399.004 forint bűnügyi költségről pedig úgy rendelkezett, hogy azt egészében a terhelt köteles megfizetni.

[2] A kétirányú fellebbezések alapján másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla a 2018. szeptember 4. napján tartott nyilvános ülésen meghozott és kihirdetett 16.Fkf.176/2018/13. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta: a cselekményt 2 rendbeli emberölés előkészülete bűntettének minősítette, a külön magatartási szabály előírását mellőzte és a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezést megváltoztatta annyiban, hogy abból a terhelt 257.604 forintot köteles megfizetni, míg a fennmaradó 141.400 forintot az állam viseli. Egyebekben azzal hagyta helyben az elsőfokú ítéletet, hogy korrigálta az előzetes fogvatartásra és a lefoglalt bűnjelekre vonatkozó rendelkezéseket.

[3] 2. Az elsőfokú bíróság által megállapított (elsőfokú ítélet 2-3. oldal), a másodfokú bíróság által kiegészített és helyesbített (másodfokú ítélet 6. oldal) történeti tényállás a következő azzal, hogy a Legfelsőbb Bíróság, illetőleg a Kúria felülvizsgálati ügyekben folytatott gyakorlata a tényálláshoz kötöttségének ténybeli terjedelmét a támadott ügydöntő határozat szószoros értelmében vett tényállást megállapító részében megállapított tényeknél tágabbnak tekinti. A tényállás a jogerős ügydöntő határozat egészében és tartalmilag vizsgálandó, ezért a felülvizsgálati eljárásban irányadó tényálláshoz tartozónak kell tekinteni a jogerős határozat indokolásának bármely részében szereplő minden ténymegállapítást, amely az elbírált bűncselekmény büntetőjogi megítélésénél jelentős (EBH 2013.B.2. indokolás, BH 2015.216.I., BH+ 2014.9.388.I., BH 2015.216.I., BH 2013.237., BH 2013.53., BH 2006.392.).

[4] A terheltet 2017. év végén, majd 2018. február 26. és 2018. március 9. napjai között pszichiátrián kezelték: gyakori suicid gondolatai voltak. A kezelést nehezen fogadta el. Két személyes szituációban a harag, illetve heteroagresszív fantáziák jelentek meg (elsőfokú ítélet 7. oldal 3. bekezdés). A terhelt pszichiátriai körülmények között kezelt depressziója a beszámítási képességét nem érinti.

[5] A terhelt 2018. február-március hónapjában Facebook messengeren, illetőleg személyes beszélgetések alkalmával kk. tanú 1, kk. tanú 2 osztálytársainak, illetve más iskolatársának és kk. tanú 3 ismerősének azt az üzenetet közvetítette, hogy a ... szám alatti ... Gimnáziumban több személyt lelő, majd ezt követően öngyilkosságot követ el. A 2018. február 14-én külföldön történt, több halálos áldozatot követelő, azonos módon elkövetett iskolai vérengzés után emberölési vágya felerősödött.

[6] Üzeneteiben többek között azt írta, hogy "[...] meséltem neked az emberölési vágyaimról?" "[...] egy fiú és egy lány tömeggyilkosságot követ el együtt és a végén lelövik magukat, és ismernél engem [...]", "[...] tök jó lenne, nem?". Kk. tanú 1nak arra a kérdésére, hogy "miért jó nektek, hogy megöltök más embereket?", ezt válaszolta: "[...] mert élveznénk, meg érdekelne [...]". Terve nyomatékául a gyanúsított osztálytársainak egyrészt átküldte a küldöldi iskolai lövöldözésen készült amatőr videót, majd elküldött egy olyan linket is, melyet megnyitva egy dupla-táras sorozatlövő gépkarabély képe és leírása látható azzal, hogy kk. tanú 1nak közölte, hogy nincs lőfegyverük. Kk. tanú 2nek azt írta: "[...] most azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha lőfegyvert vinnék az iskolába [...]". Az osztálytársainak átküldött videóhoz a gyanúsított azt a megjegyzést fűzte, hogy kk. tanú 3al történt beszélgetései ismét felkeltették benne a korábban már érzett ölési vágyat. Kk. tanú 1nek továbbá azt az üzenetet küldte, hogy társát azért nem nevezi meg, hogy barátja ne tudja "meglékelni a tervet".

[7] A terhelt értelmi képessége korának, iskolázottságának megfelelő. Érzelmi-indulati élete döntően gátlás-hangsúlyú, alkalmazkodási képessége az átlagostól elmaradt. Személyiségében jellegzetes diszharmonikus fejlődési minta jelenik meg, ami alkalmazkodó képességét nehezíti, ezért viselkedésében bizarr formák jelenhetnek meg. Személyiségfejlődésében jelenleg jelentős férfi szerep deficit, pszichoszexuális fejlődési zavar áll fenn, amelyet kompenzálni próbál; a tervezett cselekményével azt kívánta bizonyítani, hogy mások figyelmét felkeltő működési módra is képes.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!