A Kúria Pfv.22252/2016/3. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 275. §] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

A sajtószerv jogosult a valóságnak megfelelő tartalommal tudósítani a nyilvános bírósági tárgyalásról. A tudósítás személyiségi jogot sért, ha érdemi, releváns körülmények elhallgatásával, valós tények egyoldalú csoportosításával valós tényeket hamis színben tüntet fel. 2013. V. Tv. 2:42. § (1), 2013. V. Tv. 2:42. § (2), 2013. V. Tv. 2:43. § d), 2013. V. Tv. 2:45. § (1), 2013. V. Tv. 2:45. § (2), 2013. V. Tv. 2:52. § (1), 2013. V. Tv. 2:52. § (2), 2013. V. Tv. 2:52. § (3), 1952. III. Tv. 206. § (1), 1952. III. Tv. 206. § (3),

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.22.252/2016/3.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Dr. Bodolai László ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Kozma és Fáy Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Kozma Péter ügyvéd)

A per tárgya:

személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.531/2016/3.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 40.P.23.444/2015/6.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 12.700 (tizenkettőezer-hétszáz) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az alperes köteles az államnak külön felhívásra megtéríteni.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!