Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

A Zalaegerszegi Járásbíróság B.66/2007/127. számú határozata csalás bűntette tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 56. §, 57. §, 276. §, 317. §, 318. §] Bírók: Lemléné dr. Bita Monika, Novák Józsefné, Varga Gellért

Zalaegerszegi Városi Bíróság

5.B. 66/ 2007/ 127. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Z. város Városi Bíróság Z. város 2007. szeptember 18., 19., 20., 21., november 8., 9., 2008. február 14., február 29., május 8., október 14., október 27., november 3. és november 10. napjain megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyalások alapján meghozta az alábbi

Í T É L E T E T

A 2008. október 30. napjától előzetes fogvatartásban lévő

vádlott neve(vádlott személyi adatai) vádlottat

- 1 rb. csalás bűntette (Btk.318.§.(1) (5) a./) miatt ( vádirat I.vádpont),

- 2 rb. magánokirat-hamisítás vétsége (Btk.276.§.) miatt ( vádirat II.vádpont) ellene emelt vád alól felmenti.

Vádlott bűnös: 6 rb. sikkasztás bűntettében (Btk.317.§.(1) (5) a./)

1 rb. magánokirat-hamisítás vétségében (Btk.276.§.)

Ezért őt a bíróság halmazati főbüntetésül (kettő) év börtönbüntetésre ítéli.

A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 5 (öt) évi próbaidőre felfüggeszti.

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az előzetes fogvatartásban - 2008. október 30. napjától 2008. november 10. napjáig terjedő - eltöltött időt beszámítani rendeli.

Mellékbüntetésül 7 (hét) évre eltiltja az ügyvédi tevékenység gyakorlásától.

A bíróság vádlott neve 5 millió Ft pénzmellékbüntetésre ítéli.

A pénzmellékbüntetést meg nem fizetése esetén szabadságvesztésre kell átváltoztatni oly módon, hogy 10.000.- forintonként 1-1 (egy-egy) napi szabadságvesztést kell számítani.

A bíróság vádlottat 26.831.575.- (huszonhatmillió-nyolcszázharmincegyezer-ötszázhetvenöt) pénzben kifejezett értékű vagyonelkobzással sújtja.

A bíróság kötelezi vádlott neve terheltett, hogy jelen ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül polgári jogi igény címén 1. tanú, 2. tanú és 3. tanú sértettek részére fizessen meg fejenként 7.977.100-7.977.100-7.977.100.- Ft-ot és ezeknek az összegeknek 2004. szeptember 21. napjától 2004. december 31. napjáig évi 11%-os, 2005. január 1. napjától 2005. június 20. napjáig 9,5%-os, 2005. június 21. napjától 2005. július 18-ig évi 7%-os, 2005. július 19-től, 2005. augusztus 22-ig évi 6,75%-os, 2005. augusztus 23-től 2005. szeptember 19-ig évi 6,25%-os, 2005. szeptember 20. napjtáól 2006.június 19-ig évi 6%-os, 2006. június 20-tól 2006. július 24-ig évi 6,25%-os, 2006. július 25-től augusztus 28-ig évi 6,75%-os, 2006. augusztus 29-től szeptember 25. napjáig évi 7,25%-os, 2006. szeptember 26-től október 24-ig évi 7,75%-os, 2006. október 25-től 2007. június 25-ig évi 8%-os, 2007. június 26-től 2007. szeptember 24-ig évi 7,75%-os, 2007. szeptember 25-től december 31-ig évi 7,5%-os, továbbá 2008. január 1-től a kifizetés napjáig terjedő időre félévente változóan az előző naptári félév utolsó banki napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

Kötelezi továbbá, hogy jelen ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg polgári jogi igény címén 4. tanú sértett részére 2.900.275.- Ft-ot és ennek 2005. július 15. napjától 2005. július 18. napjáig 7%-os, 2005. július 19-től, 2005. augusztus 22-ig évi 6,75%-os, 2005. augusztus 23-től 2005. szeptember 19-ig évi 6,25%-os, 2005. szeptember 20. napjtáól 2006.június 19-ig évi 6%-os, 2006. június 20-tól 2006. július 24-ig évi 6,25%-os, 2006. július 25-től augusztus 28-ig évi 6,75%-os, 2006. augusztus 29-től szeptember 25. napjáig évi 7,25%-os, 2006. szeptember 26-től október 24-ig évi 7,75%-os, 2006. október 25-től 2007. június 25-ig évi 8%-os, 2007. június 26-től 2007. szeptember 24-ig évi 7,75%-os, 2007. szeptember 25-től december 31-ig évi 7,5%-os, továbbá 2008. január 1-től a kifizetés napjáig terjedő időre félévente változóan az előző naptári félév utolsó banki napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

Kötelezi továbbá terheltet, hogy az Apeh ... Regionális Igazgatósága Illetékügyekben eljáró Osztálya külön felhívására fizessen meg 160.989.- Ft le nem rótt illetéket.

A bíróság 9. tanú sértett részéről bejelentett polgári jogi igényt elutasítja.

A bíróság a Z. város Városi Bíróság 2005. február 1. napján jogerőre emelkedett Bny. számú végzésével elrendelt zár alá vételt - amely a Z. megye Megyei Bíróság előtt MV szám alatt van folyamatban - a vádlott neve tulajdonát képező H. város ... hrsz-ú ingatlna ... tulajdoni aránya, a Cs. község ... sz. ingatlan ... tulajdoni aránya, a Cs. község .... sz. ingatlan .... tulajdoni aránya, továbbá a Cs. község ..... sz ingatlan ... tulajdoni aránya, a K. város .... hrsz-ú ingatlan .. tulajdoni aránya, a Cs. község ..... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni aránya, a F. község ... hrsz-ú ...tulajdoni aránya, a F. község ... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni aránya, a H. város .... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni arány, a H. város ...... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni arány a, a H. város ... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni hánya, a H. város .... hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni arány hrsz-ú ingatlan ... tulajdoni aránya vonatkozásában - fenntartja.

A bíróság felhívja a polgári jogi igényt érvényesítő sértettek figyelmét, hogy a zár alá vételt fel kell oldani, ha a polgári jogi igény megítélése esetén a teljesítési határidő lejártátkövető 30 napon belül, a sértett nem kér végrehajtást.

Kötelezi az eljárás során felmerült 1.142.701.- (egymillió-száznegyvenkettőezer-hétszázegy) Ft bűnügyi költségből 153.671.- (százötvenháromezer-hatszázhetvenegy) Ft bűnügyi költséget a Magyar Állam viseli.

A további 989.030.- (kilencszáznyolcvankilencezer-harminc) Ft bűnügyi költséget terhelt köteles a Magyar Állam javára megfizetni.

I N D O K O L Á S

A bíróság a tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás adatai alapján a következő tényállást állapította meg.

vádlott neve vádlott, hajadon családi állapotú, három félárva kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik indirekt módon, iskolai végzettsége jogtudományi egyetem, jogász szakképzettségű, ügyvédként tevékenykedik, jelenleg előadása szerint fegyelmi eljárás alatt áll, egyebekben egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok üzletrészének tulajdonosa, havi jövedelmére papírjai hiányában nyilatkozni nem tudott, előadása szerint 3 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik, büntetlen előéletű.

I./ Tényállási pont

(Sz. város Városi Ügyészség B. számú vádirat 1. vádpont)

vádlott neve terhelt ügyvédi tevékenysége során került kapcsolatba 5. tanú sértettel.

vádlott neve terhelt 5. tanú felkérése és megbízása alapján 2003. július 31. napján adás-vételi szerződést szerkesztett és jegyzett ellen 6. tanú és 7. tanú közös tulajdonát képező B. város, F. utca u. ... szám alatti B. város hrsz-ú lakóház udvar

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!