A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.30849/2017/12. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/D. §, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bek.] Bíró: Drávecz Margit Gyöngyvér

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

10.K.30.849/2017/12.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Ruttkai - Marczel - Ruttkai Ügyvédi Iroda cím eljáró ügyvéd: dr. Ruttkai Tamás) által képviselt felperes (székhelye: cím képviseli: dr. törvényes képviselő 1 vezérigazgató) - a Berényi és Társai Ügyvédi Irodacím - név által képviselt Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat (cím - képviseli - törvényes képviselő 3 polgármester) alperes elleni, önkormányzati hatósági ügyben hozott településképi kötelezés tárgyú közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indított egyesített perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t.

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000,- (Ötvenezer) forint perköltséget, továbbá az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívására a Magyar Államnak 30.000,- (Harmincezer) forint tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt tételes kereseti illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A ... alatti közterületi ingatlan az alperesi Önkormányzat tulajdonát képezi.

A felperes 2015. november 29-én az alperes polgármesteréhez településképi bejelentést tett a 2015. november 09-től 2015. december 31-ig tervezett időtartamra ... elnevezésű ünnepi exkluzív rendezvény céljából a ... közé eső szakaszon ... előtt) faszerkezetű pavilonok elhelyezésére, kereskedelmi tevékenység végzésére.

A településképi bejelentéshez mellékelésre került a többi között az ... építészeti-műszaki tervdokumentációja, amelynek alapján az ünnepi exkluzív rendezvény kitelepüléshez 15 kétállásos helyre faszerkezetű mobil pavilonok kerülnek kialakítása. A mobiliák egyenként 2 x 4 m nagyságú, három oldalról nyitott építmények. Az építmények acél alapkeretre rögzített fenyőfából ácsolt faházak, alacsony hajlásszögű nyeregtetővel, melyen cserepes lemezhéjalás készül. Az acél alapokra álló állapotban rögzíthető kerekeket szereltek a mozgathatóság biztosítására. Az árusító pavilonok megfelelőségi igazolással rendelkező, legfeljebb 180 napig fennálló kereskedelmi és vendéglátó tevékenységre szolgáló építmények, melyek a 312/2012 (XI. 08.) Kormány rendelet (R.1) 1. melléklet 14. pontja alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

A településképi bejelentéshez mellékelésre került továbbá a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ... tűzvédelmi szakmai véleménye.

A polgármester a bejelentésre határidőben érdemben nem reagált, tiltó határozatot nem hozott.

A felperes 2015.december 31-ét követően a pavilonokat elszállíttatta, majd újabb bejelentés nélkül a 2016.tavaszi és téli időszakra az adott ingatlanon újra kihelyezte.

Az alperes polgármestere 2016. november 07-én tartott helyszíni szemlén megállapította, hogy a .... alatti közterületi ingatlanon településképi bejelentés nélkül szabálytalanul faszerkezetű kereskedelmi építmények kerültek elhelyezésre. A helyszíni szemlét építményenként lefolytatta, arról jegyzőkönyv és fotó, továbbá helyszínrajzi feltüntetés készült, melyen számozással jelölték a szemlézett pavilonokat.

Az alperes polgármestere a 2016. november 10-én meghozott:

V-6466/1/2016. számú,

V-6468/1/2016. Számú,

V-6469/1/2016. Számú,

V-6470/1/2016. számú,

V-6471/1/2016. számú,

V-6472/2/2016. számú,

V-6473/1/2016. számú,

V-6474/1/2016. számú,

V-6475/1/2016. számú,

V-6476/1/2016. számú,

V-6477/1/2016. számú,

V-6478/1/2016. számú,

V-6479/1/2016. számú,

V-6480/1/2016. számú,

V-6481/1/2016. számú,

V-6482/1/2016. számú,

V-6483/1/2016. számú,

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!