Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat

a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alkalmazásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában számára meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzatot (a továbbiakban: Továbbképzési Szabályzat) az e határozatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Az e határozatban használt fogalmakat - e határozat eltérő rendelkezése hiányában - a Továbbképzési Szabályzatban meghatározott tartalommal kell értelmezni.

3. A Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez évente megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hatot a Továbbképzési Időszakon belül a következő évben is megszerezhet.

4. A veszélyhelyzet megszűnéséig e-learningnek nem minősülő Képzési Esemény nem vehető nyilvántartásba, és az e tárgyban benyújtott kérelmeket az OAB a veszélyhelyzet megszűnését követően bírálja el, a kérelem elbírálására nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

5. A Képzési Hely választása szerint a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően bejelentett, de a veszélyhelyzet folytán meg nem tartható Képzési Esemény

a) időpontját díjmentesen a veszélyhelyzet megszűnése utáni időpontra módosíthatja vagy

b) bejelentését visszavonhatja, és a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért megfizetett díjat egy másik Képzési Esemény nyilvántartásba vételi díjába beszámíthatja.

6. Az e-learningnek minősülő Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért nem kell a MÜK részére díjat fizetni, ha a Képzési Eseményen

a) valamennyi Továbbképzésre Kötelezett azonos feltételek mellett részt vehet és

b) való részvételért a Továbbképzésre Kötelezettnek sem közvetlenül, sem közvetetten nem kell ellenértéket fizetnie vagy más olyan kötelezettséget vállalnia, amely a Képzési Eseményen való részvételhez vagy a Képzési Helynek a Továbbképzési Szabályzatból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez nem szükséges.

7. 2020-ban a Továbbképzési Szabályzat 3.12. pontja nem alkalmazható.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. május 5.

Dr. Bánáti János

elnök