Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Törvényszék P.20229/2015/3. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 81. §, 206. §, 233. §] Bíró: Szabó Csilla

Fővárosi Törvényszék

...P..../2015/3.

A Fővárosi Törvényszék

a Balsai Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe) által képviselt

felperes neve (felperes címe.) felperesnek

a dr. Bodolai László ügyvéd (ügyvéd címe.) által képviselt

I.r. alperes neve (I.rendű alperes címe.) I.r. alperes és

a Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe.) által képviselt

II.r. alperes neve (II.rendű alperes címe.) II.r. alperes ellen

személyiségi jogi jogsértés miatt indított perében meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A bíróság megállapítja, hogy a II.r. alperes azzal, hogy

- 2014. novemberében a honlap oldalán és

- 2014. december 1-jén az 2-es honlap internetes sajtótermékben megjelent "cikk címe" című cikkben

valótlanul állította, hogy a felperes a '70-es években a sorkatonai szolgálata során azért került fogdába, mert ittasan lövöldözött, megsértette a felperes jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát.

A bíróság a II.r. alperest a további jogsértéstől eltiltja.

A bíróság kötelezi a II.r. alperest, hogy az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül 30 napra tegye közzé a nyilvánosság számára elérhető módon jelen ítélet rendelkező részének jogsértést megállapító részét.

A bíróság kötelezi a II.r. alperest, 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 50.000 (ötvenezer) forintot és ennek 2014. december 1. napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát.

A bíróság ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, 15 napon belül fizessen meg az I.r. alperes részére 63.500 (hatvanháromezer-ötszáz) forint perköltséget.

A felperes és a II.r. alperes a költségeiket maguk viselik.

A bíróság kötelezi a felperest, külön felhívásra fizessen meg az állam javára 90.000 (kilencvenezer) forint, kötelezi a II.r. alperest, külön felhívásra fizessen meg az állam javára 30.000 (harmincezer) forint le nem rótt illetéket.

Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve, a Fővárosi Törvényszéken kell 4 példányban írásban előterjeszteni.

Fellebbezés esetén a Fővárosi Ítélőtábla előtt a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezési határidő lejárta előtt a peres felek kérhetik, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el.

Ha a fellebbezés csak a perköltség nagyságára vagy viselésére, a kamatfizetési kötelezettségre, a kamat mértékére, teljesítési határidőre vagy az állam által előlegezett költség viselésére vonatkozik, illetőleg ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, akkor azt a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül is elbírálhatja, kivéve, ha a fellebbező a fellebbezésében, vagy a másik fél a másodfokú bíróság felhívására tárgyalás tartását kéri.

I N D O K O L Á S

A TV csatorna televíziós csatorna 2014. novemberében a kormányellenes tüntetések szervezői kapcsán különböző, a múltjukban történt, kisebb jelentőségű bűncselekményeket, szabálysértéseket, illetve egyéb cselekményeket hozott nyilvánosságra. Erre reakcióként a blog blog felhívására a honlapon kampány indult, amelyben a szervezők azt kérték, hogy a felhasználók a saját múltjukból önként osszanak meg hasonló súlyú cselekményeket.

Ennek keretében a II.r. alperes 2014. november végén a következő posztot tett közzé a honlap oldalán az ismerősei részére: "poszt címe" miatt. A vád megalapozott - sajnos ezt a személyiségvonásomat az idő múltával is csak mérsékelni tudtam -, a büntetés (5 nap) eltúlzott volt. Fogdatársam volt a jelenlegi elnök is, ő részeg lövöldözés miatt kapott 30 napot, de szerintem már az is elévült." A közzététel időpontjában a II.r. alperesnek hozzávetőleg 2500 ismerőse volt a honlapon.

2014. december 1-jén "cikk címe" az I.r. alperes által kiadott 2-es honlap internetes sajtótermékben cikk jelent meg. A cikk kiemelt bevezető része szerint sorkatonaként ittasan lövöldözött és fogdába került évtizedekkel ezelőtt a jelenlegi elnök, legalábbis így emlékszik a II.r. alperes. Ezt követően a cikk az első két bekezdésében beszámol a TV csatorna fenti tevékenységéről, illetve a név indított kampányról. Ezután tájékoztatja az olvasókat, hogy az egyik legérdekesebb név bejegyzés a II.r. alperestől érkezett, aki elmesélte, hogy sorkatonai szolgálata során szemtelen magatartás miatt fogdába került, fogdatársa pedig nem más volt, mint a felperes. A cikkben fac simile bemásolták a II.r. alperes honlap posztját. Ezt követően a cikk rövid interjút közöl a II.r. alperessel. A II.r. alperes elmeséli, hogy ő maga a leszerelésének napján milyen indokból került fogdába, és elmondja, hogy vele együtt volt fogdán a felperes is. Őt azért vitték be, mert ittasan lövöldözött. A II.r. alperes elmondása szerint nem pontosan emlékszik, lehet, hogy keveri, de mintha épp a '78-as argentínai futball világbajnokság zajlott volna. A felperesék többen egy külső fegyverraktár őrségét otthagyva elmentek egy közeli kocsmába megnézni az Argentína-Hollandia világbajnoki döntőt. Mintha ehhez kapcsolódott volna az esett. A felperesről az terjedt el, hogy ittas volt, és mintha volna lövöldözött is volna. Az utolsó bekezdésben az I.r. alperes újságírója akként foglalja össze a cikk tartalmát, hogy a II.r. alperes maga is említi, hogy nem biztos benne, hogy a felperes tényleg lövöldözött. Mivel ez olyan katonai bűncselekmény, amit nem lehet pár nap fogdával megúszni, az eset, vagy legalábbis ez a része, szinte biztosan legenda. Az ügy miatt az újság megkereste a elnök hivatalát is, és amint válaszolnak, a cikket frissítik. A cikket követően frissítés vagy másik cikkre mutató link nem található.

Az I.r. alperes által közzétett cikket más sajtószervek is átvették, és a különböző helyen megjelent hírt kommentelni lehetett. A felperes kapcsán több helyen is számára sérelmes kommentek lettek közzétéve.

A cikk megjelenése után a felperes az abban foglaltakra reagált. Az I.r. alperes az 2-es honlap sajtótermékben a felperes reakcióját külön cikkben még aznap, azaz 2014. december 1-jén közzétette. A felperes közleménye a magyar sajtó nagy részében megjelent. A közleményben a felperes előadta, hogy a sorkatonai szolgálata alatt két alkalommal is volt fogdán. Egy alkalommal 1978-ban, amikor ügyeletesként a többieket rövidnadrágban és atlétatrikóban nem vezényelte ki egy hideg reggelen tornára, a második eset pedig az argentin labdarúgó világbajnoksághoz kötődik. A meccseket éjjel titokban nézték, és az egyik meccset követve őrszolgálatra rendelték, ahol hajnalban az őrhelyén elaludt. Ekkor nem csak 30 nap fogdát kapott, hanem le is fokozták. A felperes a közleményét akként fejezte be, hogy "se őrhely-elhagyás, se ittas lövöldözés, se börtön". A II.r. és az I.r. alperes a valóságot durván meghamisító állításaikért jogi elégtétellel tartoznak.

A felperes egyik volt katonatársa a cikk elolvasása után felhívta a hivatal Hivatalt, és kifejezte felháborodását a sértő tartalmú cikk miatt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!