Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Pfv.20903/2016/7. számú precedensképes határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 81. §, 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 50. §, 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 4. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) II. cikk] Bírók: Kovács Zsuzsanna, Mészáros Mátyás, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

A sajtószervet általában objektív felelősség terheli a mástól származó információ, valótlan és sértő tényállítás továbbadásáért (híreszteléséért), ha nem a vita objektív bemutatása történik. A sérelemdíj összegének megállapításánál fokozott figyelmet kell tanúsítani az eset összes körülményeinek. Ha ezek érdemben indokolják, nem jogsértő, a jogintézményt nem kiüresítő 50 ezer forint összegű sérelemdíj megállapítása - a sérelemdíj elsődleges funkciója változatlanul a keletkezett hátrány kompenzációja. 2013. V. Tv. 2:42. § (1), 2013. V. Tv. 2:43. § d), Alaptörvény B. cikk (1), Alaptörvény II. cikk Alaptörvény IX. cikk (1), Alaptörvény IX. cikk (2), 2010. CIV. Tv. 4. § (1), 2010. CIV. Tv. 4. § (3), 2010. CIV. Tv. 10. §

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.903/2016/7.

A tanács tagjai:

Dr. Mészáros Mátyás a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Dr. ifj. Balsai István ügyvéd

Az alperesek: I. rendű, II. rendű

Az alperesek képviselője:

Dr. Bodolai László ügyvéd I. rendűért

Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda II. rendűért

A per tárgya:

személyhez fűződő jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

I.-II. rendű alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.586/2015/3/II.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 70.P.20.229/2015/3.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletnek az alperesekkel szemben jogsértést megállapító, az alpereseket a további jogsértéstől eltiltó, az alpereseket elégtétel adására kötelező rendelkezését hatályában fenntartja, a sérelemdíj tekintetében hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és kötelezi a II. rendű alperest is, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50.000 (ötvenezer) forint és ennek 2014. december 1. napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát.

Egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

A peres felek az első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költségeiket maguk viselik.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!