56/1998. (XI. 27.) AB határozat

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szemétszállítási díj megállapításáról szóló 11/1996. (IV. 12.) számú rendelete törvényességének vizsgálatára benyújtott indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata iránt benyújtott indítvány alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a szemétszállítási díj megállapításáról szóló 11/1996. (IV. 12.) számú rendelete törvénysértő, ezért azt megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala - mivel a képviselő-testület a törvényességi felhívásában foglaltaknak nem tett eleget - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdése a) pontja alapján indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete által a szemétszállítási díj megállapításáról alkotott 11/1996. (IV. 12.) számú rendelet (a továbbiakban: Ör.) törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

Az indítványozó szerint az Ötv. 63/A. § e) pontja, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 4. § (4) bekezdése alapján a főváros területén a kerületi önkormányzatoknak a szemétszállítással kapcsolatos szabályozás tárgyában nincs hatáskörük.

II.

Az Alkotmánybíróság döntését a következők figyelembevételével hozta:

Az Ötv. 63/A. § e) pontja úgy rendelkezik, hogy a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról való gondoskodás, a településtisztaság biztosítása, a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása és hasznosítása, az elhelyezéshez szükséges lerakóhely területének kijelölése.

A Kötv. 4. § (4) bekezdése alapján a törvény végrehajtását szolgáló rendeletalkotásról a közszolgáltatást szervező helyi önkormányzat, a fővárosban Budapest Főváros Közgyűlése, közös intézmény (Ötv. 43. §) vagy körzeti szolgáltatás [Ötv. 69. § (2)-(5) bek.] esetén a közszolgáltatásban részesülő önkormányzat gondoskodik.

Az Ötv. rendelkezése a szemétszállítással kapcsolatos feladatok ellátását a főváros területén egyértelműen a fővárosi önkormányzat feladatkörébe utalja. Ezt a feladatmegosztást tekinti a szabályozás alapjának a Kötv. hivatkozott rendelkezése is, amikor a törvény végrehajtását szolgáló rendeletalkotásra a főváros területén történő szemétszállítás tekintetében a fővárosi önkormányzatot ruházza fel. A fővárosi közgyűlés eleget is tett rendeletalkotási kötelezettségének és megalkotta a Budapest Főváros Közgyűlésének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: R.). Az R. a főváros területén a szemétszállítással kapcsolatban nem hozott létre közös intézményt a kerületi önkormányzatokkal.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy amikor a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozta a szemétszállítási díj megállapításának rendjét, az Ötv. 63/A. § e) pontja, továbbá a Kötv. 4. § (4) bekezdése rendelkezéseivel ellentétes módon járt el. Ezért az Alkotmánybíróság a törvényellenes Ör.-t megsemmisítette.

Dr. Ádám Antal s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1064/H/1997/2.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére