BH 1979.6.227 A kereskedelem és vendéglátás dolgozóinak leltárhiányáért való felelőssége csak azokra az anyagokra terjed ki, amelyek a kereskedelem és vendéglátás üzleti (áruforgalmi) tevékenységének tárgyai; e felelősség alapján a fogyóeszközökben bekövetkezett hiányért a dolgozó nem tehető felelőssé [Mt. 57. §, 2/1968. (I. 16.) Korm. sz. r. 1. § (2) bek.].

Az alperes igazgatósági elnöke a felperest 3747 forint leltárhiány megfizetésére kötelezte a 2/1968. (I. 16.) Korm. számú rendelet 2. §-a alapján, mert a vezetése alatt álló étteremben az 1976. február 10-től az 1976. június 20-ig terjedő leltáridőszakban összesen 8442 forint fogyóeszközhiány volt, melyért a felperest a helyetteseivel együtt - munkabérük arányában - teljes felelősség terheli.

A munkaügyi döntőbizottság a felperes felülvizsgálati kérelmét elutasította és a megtérítésre kötelező határozatot hatályában tartotta.

A felperes keresete alapján eljárt munkaügyi bíróság a munkaügyi döntőbizottság határozatát megváltoztatta és az alperes határozatát hatályon kívül helyezte, mert a 2/1968. (I. 16.) Korm. számú rendelet szerinti felelősség a fogyóeszközökben keletkezett hiányokra nem terjed ki, az ilyen hiányért a dolgozók az Mt. és végrehajtási rendeletei szerint tartoznak anyagi felelősséggel.

Az ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést.

A megyei bíróság az ítéletével az első fokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. A megyei bíróság álláspontja szerint a 2/1968. (I. 16.) Korm. számú rendelet 1. §-a (2) bekezdésének példálózó felsorolása arra utal, hogy a leltárfelelősség szabályait kell alkalmazni minden kezelésre átvett, társadalmi tulajdonban levő anyag hiányánál, függetlenül az anyag jellegétől.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!