A Kúria Pfv.20466/2017/8. számú precedensképes határozata joggal való visszaélés tárgyában. Bírók: Kocsis Ottília, Kollár Márta, Puskás Péter

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.VI.20.466/2017/8.

A tanács tagjai: dr. Kollár Márta a tanács elnöke

dr. Kocsis Ottilia előadó bíró

dr. Puskás Péter bíró

A felperes:

A felperes képviselője: Szilas Ügyvédi Iroda

ügyintéző: dr. Szilas Péter Tamás ügyvéd

Az alperes:

A per tárgya: joggal való visszaélés megállapítása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Törvényszék

67.Pf.636.801/2016/6.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Bíróság

35.P.86.882/2016/10.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

- Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.360 (ezer-háromszázhatvan) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az ügyfél alperes a felpereshez 2013. december 17. - 2016. február 1. között írásban és telefonon 48 panasz beadványt terjesztett elő. Több alkalommal fordult a felperes anyacégéhez is, a felperes panaszkezelését, tevékenységét sérelmezte.

A kereseti kérelem és az alperesek védekezése

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére