Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

A Kúria Pfv.20466/2017/8. számú precedensképes határozata joggal való visszaélés tárgyában. [Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) XXV. cikk] Bírók: Kocsis Ottília, Kollár Márta, Puskás Péter

A határozat elvi tartalma:

I. A bíróság a felek perbeli cselekvőképességét- azaz azt, hogy a perben mint fél személyesen vagy meghatalmazottja útján eljárhat-e, illetve nevében törvényes képviselője jár el - csak abban az esetben köteles hivatalból vizsgálni, mégpedig az eljárás bármely szakában, ha az iránt kétség merül fel.

II. A megállapításra irányuló kereseti kérelemnek is valamilyen felperest illető - a megállapítással megóvni kívánt - jogból kell következnie, az alperessel szemben érvényesíthető jogán, anyagi jogi igényén, különös jogvédelmi helyzetén kell alapulnia. A felperes védelemre szoruló anyagi jogi jogosultsága, jogszabály által biztosított és védett joga hiányában a bíróság anyagi jogerővel bíró deklaratív ítéleti döntést nem hozhat. A jogkövetkezmény a kereset ítélettel történő elutasítása.

III. A joggal való visszaélés Ptk.-beli tilalma nem önálló törvényi tényállás, önmagában nem jogosít és nem kötelez, azaz nem teremt önállóan érvényesíthető, kikényszeríthető alanyi jogot, kötelezettséget. A joggal való visszaélés általános tilalma a bíróság számára a tilalomba ütköző joggyakorlás esetén a korrekció lehetőségét biztosítja a magatartás, jogviszony másként - a visszaélésszerű jelleg figyelmen kívül hagyásával történő - minősítésére, megítélésére adhat alapot.

1952. III. Tv. 50. § (1), 1952. III. Tv. 123. §, 2013. V. Tv. 1:5. § (2)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.VI.20.466/2017/8.

A tanács tagjai: dr. Kollár Márta a tanács elnöke

dr. Kocsis Ottilia előadó bíró

dr. Puskás Péter bíró

A felperes:

A felperes képviselője: Szilas Ügyvédi Iroda

ügyintéző: dr. Szilas Péter Tamás ügyvéd

Az alperes:

A per tárgya: joggal való visszaélés megállapítása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Törvényszék

67.Pf.636.801/2016/6.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Bíróság

35.P.86.882/2016/10.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

- Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.360 (ezer-háromszázhatvan) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!