A Fővárosi Törvényszék P.26142/2012/80. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 114. §, 206. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 76. §, 84. §, (1) bek., 318. §, (1) bek., 324. §, (1) bek., 339. §, 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 10. §, 13. §, (6) bek., 14. §, (2) bek., 15. §, (3) bek., (5) bek., 77. §, (3) bek., 129. §, (1) bek., 134. §, 135. §, 244. §] Bíró: Kovács Helga

Fővárosi Törvényszék

...K/P..../2012/80.

A Fővárosi Törvényszék

a Dr. Galambos Károly Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe.) által képviselt felperes neve(felperes címe.) felperesnek

az Orosz V. Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe.) által képviselt

I.rendű alperes neve (I.rendű alperes címe.) I. r. és

a dr. Nagy László Gyula ügyvéd (ügyvéd címe.) által képviselt Betegápoló Irgalmas Rend II.rendű alperes neve (II.r. alperes címe.) II. r. alperes ellen, amely perbe az I. r. alperes pernyertességének érdekében

a Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe.) által képviselt

beavatkozó neve (beavatkozó címe.) beavatkozott,

személyiségi jogsértés megállapítása és egyéb igény iránt indult perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. alperesnek 234.000,- (kétszázharmincnégyezer) Ft, a II. r. alperesnek 329.000,- (háromszázhuszonkilencezer) Ft, a beavatkozónak 234.000,- (kétszázharmincnégyezer) Ft perköltséget, valamint az államnak - külön felhívásra - 553.613,- (ötszázötvenháromezer-hatszáztizenhárom) Ft költséget.

A felmerült, 461.050,- (négyszázhatvanegyezer-ötven) Ft kereseti illetéket az állam viseli.

A bíróság a felperes eljárás szabálytalansága miatti kifogását elutasítja.

Az ítélet ellen - ide nem értve a kifogást elutasító rendelkezést - a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, amelyet a Fővárosi Törvényszéknél kell írásban, négy példányban, a Fővárosi Ítélőtáblához címezve benyújtani. Az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet elleni fellebbezést, valamint csatlakozó fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

A fellebbezési határidő lejárta előtt a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, perköltség viselésére vagy annak összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, vagy csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy csak a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, illetve ha fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

I n d o k o l á s :

A felperesnek 2004-ben a vastagbél rosszindulatú daganatos megbetegedése miatt eltávolították vastagbele egy részét. A műtét után a hegszövetben hasfali sérv alakult ki. Ebből eredő fájdalmai miatt a felperesen 2005 novemberében az I. r. alperes Transzplantációs Klinikáján hasfali rekonstrukciós műtétet végeztek. A műtéten az I. r. alperes orvosa, 1-es személy operálta a felperest. A felperes az előírt időpontokban rendszeresen járt az I. r .alpereshez kontrollra. 1-es személy a 2006. októberi kontrollvizsgálatkor a sérvesedés jeleit észlelte, majd két további vizsgálat után 2007. október 15-én - a hasfal állapotának romlására figyelemmel - a felperest 2007. november 15-re műtétre jegyezte elő. A felperes műtétjére a tervezett időpontban az aneszteziológiai vizsgálat eredménye miatt nem került sor. A felperest a klinikára 2007. december 21-én vették fel, majd a Karácsonyi ünnepekre hazaengedték. 2007. december 28-án 1-es személy elvégezte a hasfali sérvműtétet. A műtét során a felperes szervezetében gyulladásos zsírszövetet talált, ezért szakmai álláspontja alapján eltekintett a hasfali háló beültetéséről. A felperest 2008. január 5-én panaszmentesen bocsátották otthonába. A műtét előtti tájékoztatást a felperes megkapta, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezett. A műtét során az orvosi szakma szabályait nem sértették meg, az I. r. alperes az elvárható gondosságot tanúsítva járt el.

2008 szeptemberében a felperes felkereste a II. r. alperest, amelynek orvosa a műtéti hegvonalban sérvet észlelt, majd 2008. október 16-án hasfali sérvműtétet végzett a felperesen. Ennek során hálóbeültetés is történt. A felperest 2008. október 23-án bocsátották el a II. r. alperes intézményéből, majd október 29-én kiszedték varratait. A felperes szervezetéből november 14-én és november 20-án a seb mellett felhalmozódott testnedv (vérgyülem, majd folyadékgyülem) eltávolítására került sor, majd az őt operáló orvos a november 25-i kontrollvizsgálatkor - az ismételt duzzanat miatt - műtéti feltárást javasolt. A felgyülemlett folyadékot november 26-án műtéti úton eltávolította, és szabályosan ellátta a műtéti területet. A felperes által jelzett panasz alapján 2008. december 2-án csípőjét megröntgenezték. A felperest a II. r. alperes jó általános állapotban 2008. december 3-án bocsátotta el, javasolva Cifran antibiotikum szedését. A felperes a műtétekkel kapcsolatos tájékoztatást előzetesen megkapta, a műtétek elvégzésébe beleegyezett. Az egészségügyi ellátás és a műtét elvégzése a szakma szabályainak, az elvárható gondosságnak megfelelően történt.

A felperes fennálló megbetegedései nem állnak összefüggésben az alpereseknél végzett ellátással és műtéti beavatkozásokkal.

A felperes az alperesek mindegyikével szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 75. § (1) bekezdésére, a 76. §-ára és a 84. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva kérte annak megállapítását, hogy az alperesek megsértették emberi méltóságát, testi épséghez és egészséghez való jogát. A régi Ptk. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján kérte, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket nyilatkozattal való elégtétel adásra, továbbá vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

Az I. r. alperes azzal a magatartással sértette meg a felperes emberi méltóságát, valamint testi épséghez és egészséghez fűződő jogát, hogy 2007. december 28-án a felperes tájékoztatása és beleegyezése nélkül megműtötte a felperest. A tájékoztatással kapcsolatos jogsérelem konkrét okát abban jelölte meg, hogy a tájékoztatásnak ki kellett volna terjednie arra, hogy a műtétet ki végzi el, e személy azonos-e azzal, akit az egészségügyi dokumentáció feltüntet, az operáló orvoson kívül még kik lesznek jelen a műtétnél és ezek a személyek milyen tevékenységet látnak el, valamint milyen lesz a tervezett műtét lefolyása. A felperes állította, hogy az őt operáló orvossal a műtét előtt és után sem találkozott, a kezelőorvos a műtétkor nem volt jelen, a műtétet ismeretlen személy, rezidensek végezték és nem volt jelen aneszteziológus. Olyan előadást is tett, miszerint a műtétet nem 1-es személy végezte. A műtéti beleegyező nyilatkozatot nem írta alá, mert aláírás előtt beszélni kívánt az operáló orvossal, hogy a hasi háló beültetését az orvos elmagyarázza neki.

A II. r. alperes azzal a magatartásával sértette meg a felperes emberi méltóságát, valamint testi épséghez és egészséghez fűződő jogát, hogy a 2008. október 16-án végzett műtétekor a felperes tájékoztatása és beleegyezése nélkül hasi hálót ültetett be a felperes szervezetébe, valamint 2008. november 25-én a felperes tájékoztatása és beleegyezése nélkül őt megműtötte, továbbá hogy 2008. december 2-án ultrahangos vizsgálat helyett az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 14. § (2) bekezdésébe foglalt tájékoztatási kötelezettségét is elmulasztva indokolatlanul csípőröntgent végzett a felperesen.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére