A Fővárosi Ítélőtábla Pf.21337/2017/6. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 252. §] Bírók: Felker László, Kincses Attila, Sághy Mária

Fővárosi Ítélőtábla

7.Pf.21.337/2017/6.

A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Galambos Károly Ügyvédi Iroda (fél címe, ügyintéző: dr. Galambos Károly ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - az Orosz V. Ügyvédi Iroda (fél címe, ügyintéző: dr. Orosz V. Sándor ügyvéd) által képviselt I.rendű alperes neve (I.rendű alperes címe) I. rendű, dr. Nagy László Gyula ügyvéd (fél címe) által képviselt II.rendű alperes neve (II.rendű alperes címe) II. rendű alperesek ellen személyhez fűződő jogsértés megállapítása iránt indított perében - amely perbe a Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda (fél címe, ügyintéző: dr. Keszthelyi Oszkár ügyvéd) által képviselt alperesi beavatkozó neve (alperesi beavatkozó címe) az I. rendű alperes pernyertessége érdekében beavatkozott - a Fővárosi Törvényszék 2017. szeptember 27. napján kelt 72.K/P.26.142/2012/80. számú ítélete ellen a felperes részéről 82. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy - 15 napon belül - fizessen meg az I. rendű alperesnek 80.000 (Nyolcvanezer) forint plusz áfa összegű, a II. rendű alperesnek ugyancsak 80.000 (Nyolcvanezer) forint plusz áfa összegű, míg a beavatkozónak 40.000 (Negyvenezer) forint plusz áfa összegű fellebbezési eljárási költséget.

A le nem rótt 654.000 (Hatszázötvennégyezer) forint fellebbezési eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

2004-ben a vastagbél rosszindulatú daganatos megbetegedése miatt a felperes vastagbele egy részét eltávolították. A műtét után a hegszövetben hasfali sérv alakult ki, ezért 2005 novemberében az I. rendű alperes transzplantációs klinikáján hasfali rekonstrukciós műtétet végeztek. A hasfal állapotának romlására figyelemmel 2007. december 28-án ... hasfali sérv műtétet végzett, mivel a felperes szervezetében gyulladásos zsírszövetet talált, hasfali hálót nem ültetett be. A műtétet követően 2008. január 5-én a felperest panaszmentesen bocsátották otthonába. A műtét előtti tájékoztatást a felperes megkapta; nyilatkozatot nem írt alá, a beavatkozás elvégzésébe azonban beleegyezett.

2008. október 16-án a II. rendű alperesnél végeztek a felperesen hasfali sérv műtétet, melynek során hálóbeültetés is történt. November 25-én az ismételt duzzanat miatt műtéti feltárást javasoltak, a felgyülemlett folyadékot műtéti úton eltávolították. A felperes által jelzett panasz alapján 2008. december 2-án megröntgenezték a csípőjét. A II. rendű alperes a felperest jó általános állapotban 2008. december 3-án bocsátotta el az intézményből, Cifran antibiotikum szedését javasolták. A felperes a műtétekkel kapcsolatos tájékoztatást előzetesen megkapta, a műtétek elvégzésébe beleegyezett. Az egészségügyi ellátás és a műtét elvégzése a szakma szabályainak, az elvárható gondosságnak megfelelően történt.

A felperes mindkét alperessel szemben kérte annak megállapítását, hogy megsértették az emberi méltóságát, testi épséghez és egészséghez való jogát. Kérte, hogy a bíróság az alpereseket nyilatkozattal való elégtételadásra, továbbá vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte. Előadása szerint az I. rendű alperes azzal sértette meg az emberi méltóságát, valamint testi épséghez és egészséghez fűződő jogát, hogy 2007. december 28-án a tájékoztatása és beleegyezése nélkül műtötte meg. Álláspontja szerint a tájékoztatásnak ki kellett volna terjednie arra, hogy a műtétet ki végzi el, ez a személy azonos-e azzal, akit az egészségügyi dokumentáció feltüntet, tájékoztatást kellett volna nyújtani arról is, hogy az operáló orvoson kívül még kik lesznek jelen a műtétnél, ezek a személyek milyen tevékenységet látnak el, valamint milyen lesz a tervezett műtét lefolyása. Állította, hogy az őt operáló orvossal a műtét előtt és után sem találkozott, a kezelőorvos a műtétkor nem volt jelen, a műtétet végző személye ismeretlen, azt rezidensek végezték és aneszteziológus sem volt jelen. Előadta, hogy a műtéti nyilatkozatot nem írta alá, mert aláírás előtt beszélni kívánt az operáló orvossal, hogy a hasi háló beültetését az orvos elmagyarázza számára.

Álláspontja szerint a II. rendű alperes azzal a magatartásával sértette meg az emberi méltóságát, valamint testi épséghez és egészséghez fűződő jogát, hogy a 2008. október 16-án végzett műtét során a tájékoztatása és beleegyezése nélkül hasi hálót ültetett be a szervezetébe, valamint 2008. november 25-én a tájékoztatása és beleegyezése nélkül megműtötte, továbbá, hogy 2008. december 2-án ultrahangos vizsgálat helyett - tájékoztatási kötelezettségét elmulasztva - indokolatlanul csípőröntgent végzett a felperesen. Állította, hogy a II. rendű alperes a kórházi ápolás során nem biztosította a törvényben foglalt követelményeket, emberi méltóságát sértették az ápolás során azzal, hogy 2008. október 22-én egy nővér indokolatlanul erőltette, hogy az ágyából keljen fel, míg a 2008. december 2-ai vizit alkalmával egy adjunktusnő azt mondta neki, hogy "most már kiegyenesedhet, ki van vasalva", illetőleg, hogy a 2008. december 3-i hazabocsátásakor nem tájékoztatták arról, hogy a Cifran gyógyszer önmagában egészségkárosító hatású.

A felperes állította, hogy az I. és a II. rendű alperesnél végzett műtétekkel okozati összefüggésben állapota rosszabbodott. Az I. rendű alperesnél végzett műtét felesleges volt, mert hasfali hálót nem ültettek be a szervezetébe. A II. rendű alperes a november 25-ei műtétet későn végezte el, december 5-én nem végzett vérvizsgálatot és hasi ultrahangot, a felperest kontrollvizsgálatra nem rendelte vissza.

A felperes az I. rendű alperessel szemben 2.500.000 forint és kamatai, a II. rendű alperessel szemben 4.000.000 forint és kamatai nem vagyoni kártérítés megtérítésére tartott igényt. A károkozó magatartás következményeként kialakult állapotrosszabbodása miatt az I-II. rendű alpereseket 2008. december 4-étől havi 40.000 forint nem vagyoni kár járadék formájában való megfizetésére kérte kötelezni. A lejárt járadékösszeg után kamat fizetését igényelte.

Vagyoni kárigényt is előterjesztett: bútorvásárlás költsége miatt 235.508 forint, WC és fürdőszoba átalakítási munkák díjaként 379.832 forint, ápolás, kíséret, személyes segítségnyújtás, háztartási munka ellátása címén havi 40.000 forint járadék, gyógyszer, kötszer és herbáriák vásárlásának költsége címén évi 50.000 forint, 3D ultrahangos centrumnál végzett vizsgálat díjának címén 25.000 forint, fűzők és csípőszorító nadrág beszerzése költsége címén 13.790 forint megtérítését kérte. A 2017. szeptember 13-án megtartott tárgyaláson az eljárás szabálytalansága miatt kifogást terjesztett elő, álláspontja szerint ugyanis az ügy más bíróra átosztásának törvényi feltételei nem álltak fenn. Hivatkozott arra is, hogy az utóbb eljáró bíró másodfokú ügyszakban is tevékenykedett.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére