A Kúria Kfv.37156/2019/5. számú PRECEDENS határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. [2012. évi I. törvény (Mt.) 134. §] Bírók: Farkas Katalin, Magyarfalvi Katalin, Zanathy János

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.X.37.156/2019/5.

A tanács tagjai: Dr. Zanathy János

a tanács elnöke

Dr. Farkas Katalin

előadó bíró

Dr. Magyarfalvi Katalin

bíró

A felperes:

A felperes képviselője: dr. Nagy Rudolf István ügyvéd

Az alperes: ... Megyei Kormányhivatal ... Járási Hivatala

Az alperes képviselője: kamarai jogtanácsos

A per tárgya: közigazgatási határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes

Az elsőfokú bíróság határozatának száma: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.862/2018/6.

Rendelkező rész

A Kúria a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.862/2018/6. számú ítéletét az alperes a 2018. június 21. napján kelt ... számú határozatára is kiterjedően hatályon kívül helyezi.

A Kúria kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 20.000 (húszezer) forint +áfa elsőfokú bírósági és 20.000 (húszezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az elsőfokú peres és a felülvizsgálati eljárás illetékét a magyar állam viseli.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Tényállás

[1] Az alperes 2018. április 18. napján ellenőrzést tartott a felperes ..., ... szám alatt lévő építési területén, ahol alkalmazásban találta ... és ... írásbeli munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat. Az ellenőrzés során a helyszínre érkezett ... munkavállaló, aki szintén írásos munkaszerződéssel rendelkezett. A helyszíni ellenőrzés kezdetekor ... és ... vonatkozásában a helyszínen nem volt az alperesi ügyintézőnek bemutatható munkaidő nyilvántartás, a helyszínre érkező ... a saját és ... munkavállaló munkaidő nyilvántartását bemutatta. ... munkavállaló esetében munkaidő nyilvántartás bemutatására nem került sor. Mindezekre tekintettel az alperes a 2018. június 21. napján kelt ... számú határozatában megállapította, hogy a munkáltató megsértette a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 134. §-a által szabályozott munkaidő nyilvántartási kötelezettségét. A határozat indokolása rögzíti, hogy ... és ... a bemutatott jelenléti ívek szerint az ellenőrzés napján 7.30-kor kezdték meg a munkát. Munkaügyi szabálytalanságként került megállapításra, hogy az ellenőrzés kezdetén ... és ... jelenléti ívei nem voltak a helyszínen. ... munkavállaló vonatkozásában az alperes megállapította, hogy az ellenőrzés időtartama alatt munkaidő nyilvántartás nem került bemutatásra. A határozat a feltárt szabálytalanság utólagos megszüntetésére tekintettel kötelezést nem tartalmazott.

A felperes keresete és az alperes védirata

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére