Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Szegedi Ítélőtábla Mf.40067/2023/3. számú határozata szabadság megváltása tárgyában. [2012. évi I. törvény (Mt.) 125. §] Bírók: Bálind Attila, Lengyel Nóra, Telegdy Gergely Béla

A határozat elvi tartalma:

1. Munkáltatói bérrendezés elmulasztás miatti igény érvényesítés elévülésének kezdő időpontjaként azt az időpontot kell tekinteni, amikor a munkavállaló kétséget kizáróan értesül arról, hogy a munkáltatói intézkedés őt nem érinti.

2. Az évenkénti bérrendezésre vállalt munkáltatói kötelezettségvállalás még nem eredményez alanyi jogon járó automatizált béremelést.

***********

Szegedi Ítélőtábla

Az ügy száma:

Mf.I.40.067/2023/3.

A felperes:

felperes neve (címe)

A felperes meghatalmazott jogi képviselője:

Nadray Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Nadray Katalin, címe)

Az alperes:

alperes neve (székhelye)

Az alperes meghatalmazott jogi képviselője:

Pál és Kozma Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Pál Lajos, címe)

A per tárgya:

Munkabér-, prémium, önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-, szabadságmegváltás-, felmentési időre járó távolléti díj-, végkielégítés-különbözet

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Gyulai Törvényszék 7.M.70.063/2022/15/I.

A fellebbezést benyújtó fél és a fellebbezés sorszáma:

Felperes, 7.M.70.063/2022/16.

Í T É L E T

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 292 000 (kettőszázkilencvenkettőezer) forint másodfokú perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az esedékesség napjáig az államnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illetékbevételi számlájára 786 800 (hétszáznyolcvanhatezer-nyolcszáz) forint fellebbezési eljárási illetéket.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az esedékesség napjáig az államnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illetékbevételi számlájára 8 000 (nyolcezer) forint fellebbezési eljárási illetéket.

Az illetékfizetési kötelezettsége a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A tényállás

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!