Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Győri Ítélőtábla Pf.20065/2015/4. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 8. §, 48. §, 78. §, 81. §, 130. §, 157. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 36. §] Bírók: Lezsák József, Menyhárdné dr. Sarmon Hedvig, Mészáros Zsolt

A Győri Ítélőtábla

Pf.I.20.065/2015/4/I. szám

A Győri Ítélőtábla a dr. Sári Péter ügyvéd által képviselt I.r. és II.r. felpereseknek a dr. Hüttl Tivadar ügyvéd által képviselt alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása és sérelemdíj megfizetése iránt indított perében a Tatabányai Törvényszék 2015. február 18. napján kelt 20.P.21.437/2014/5. számú ítélete ellen az alperes által 6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán - tárgyalás alapján - meghozta a következő

í t é l e t e t :

Az ítélőtábla az elsőfokú ítélet fellebbezett részét részben - az alábbiak szerint - változtatja meg:

A II.r. felperes keresetét teljes egészében elutasítja.

Az alperes által az I.r. felperesnek megfizetendő sérelemdíj mértékét 10.000 (Tízezer) Ft-ra leszállítja.

Az elsőfokú ítélet jogsértés megállapítására és elégtétel nyújtására vonatkozó rendelkezését az alábbi szövegezéssel hagyja helyben:

Az ítélőtábla megállapítja, hogy az alperes a "A" profilnevű facebook-felhasználó által 2014. december 10. napján 15:57 perckor közzétett felhívás megosztásával, s ezzel valótlan tények híresztelésével megsértette az I.r. felperes jó hírnevét. A felhívás a "Település"1 ...1. helyrajzi számú, természetben "Település"1, ... szám alatt található ingatlan I.r. felperes általi értékesítését, majd ugyanezen ingatlan I.r. felperes által történt bérbevételét - a valóság hamis színben történő feltüntetésével - hozta egymással összefüggésbe, s az ügyletek kapcsán valótlanul állította, hogy az I.r. felperes az ingatlant átjátszotta a jelenlegi tulajdonos, az ingatlant bérbeadó gazdasági társaság egyik tagja ("B") kezére.

Ezzel szemben a valóság az, hogy az I.r. felperes az ingatlant még 2000. évben s nem a jelenlegi tulajdonos (bérbeadó), hanem "C" részére értékesítette, majd többszöri tulajdonosváltozást követően csak 2013. évben vette azt bérbe.

Az alperes által az elsőfokú ítéletben foglaltak szerinti közzététel szövege az alábbi:

"Elnézést kérek "Település"1 Város Önkormányzatától, hogy a "A" profilnevű facebook-felhasználó által 2014. december 10. napján 15:57 perckor közzétett felhívás megosztásával részben valótlan tények híresztelésével, részben a valóság hamis színben történt feltüntetésével megsértettem a jó hírnevét. A felhívás ugyanis a "Település"1 ...1. helyrajzi számú, természetben "Település"1, .... szám alatt található ingatlan I.r. felperes általi értékesítését, majd ugyanezen ingatlan I.r. felperes által történt bérbevételét - a valóság hamis színben történő feltüntetésével - hozta egymással összefüggésbe, s az ügyletek kapcsán valótlanul állította, hogy az I.r. felperes az ingatlant átjátszotta a jelenlegi tulajdonos egyik tagja ("B") kezére. Ezzel szemben a valóság az, hogy az I.r. felperes az ingatlant még 2000. évben nem a jelenlegi tulajdonos (a bérbeadó), hanem "C" részére értékesítette, s csupán négy ízben történt tulajdonosváltozást követően, 2013. évben vette azt bérbe."

Kötelezi az ítélőtábla az alperest, hogy fizessen meg az állam javára az illetékügyben eljáró adóhatóság felhívása alapján 24.000 (Huszonnégyezer) Ft elsőfokú eljárási illetéket.

Ezt meghaladóan az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az I.r. felperes javára 15 napon belül 10.000 (Tízezer) Ft másodfokú perköltséget.

Kötelezi az ítélőtábla a II.r. felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül az alperes javára 15.000 (Tizenötezer) másodfokú perköltséget.

Kötelezi az ítélőtábla az alperest, hogy fizessen meg az állam javára az illetékügyben eljáró adóhatóság felhívása alapján 40.000 (Negyvenezer) Ft feljegyzett fellebbezési eljárási illetéket.

Ezt meghaladóan feljegyzett fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s :

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I. r. felperes kizárólagos tulajdonát képező a "Település"1 ...1. helyrajzi számú, természetben "Település"1, .... szám alatt található ingatlan - a továbbiakban 1. sz. ingatlan - forgalmi értékét "D" igazságügyi szakértő 1999. június 23. napján kelt szakvéleményében 9.000.000 Ft-ban határozta meg. Az I. r. felperes az ingatlant -nyilvános licitet követően - "C"nek értékesítette 2000. június 29. napján létrejött adásvételi szerződés alapján bruttó 16.100.000 Ft vételáron. 2007. évben a "E" Bt., majd a "F" Bt., végül a "G" Kft., majd a "H" Kft. szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát adásvétel címén.

Az I. r. felperes 2013. augusztus 14. napján megkötött adásvételi szerződéssel az ugyancsak a kizárólagos tulajdonát képező "Település"1, ...szám alatt található ingatlant - a továbbiakban 2. sz. ingatlant - 22.400.000 Ft-os vételáron értékesítette a "I" Kft. részére.

A facebookon "A" aláírással 2014. december 10. napján 15:57 perckor megjelent egy felhívás - a továbbiakban felhívás - mely tüntetésre hívta fel a település 1-i -eket az ingatlan elherdálása miatt. A felhívásban - egyebek mellett - az alábbi szövegrészletek szerepeltek:

"a "Település"1i hivatalnokok eladták "B"nek ("J" tulajdonosának) pár éve a tatarozásra szoruló, de a városnak egy gyöngyszemét a műemlék ...házat (az Ingatlant), ami a nővárszállóként is üzemelt.

Mosta abba ne is menjünk bele milyen összegért jutott "B" a városunk tulajdonához. Nem lényeges az sem, hogy felújíttatta, mivel a város visszabérli azt az épületet amit el sem kellett volna adni.

Most pedig őrült nagy összegért bérlik vissza.

...

Ráadásul, nem egy felesleges ingatlanról beszélünk! Mert ugye most is itt van a központi orvosi ügyelet, ami "Település"1 és a környező települések betegeit látja el. Évek óta tudni lehetett, hogy a szakrendelő nem "Település"1 tulajdona, és az ügyeletnek el kell onnan költöznie.

Tehát ez nem egy hirtelen ötlet volt. Kedves település 1-i honfitársaim nem furcsa ez egy kicsit? Eladják az épületet, de hosszútávra mégis visszabérlik óriási összegért. Jó üzlet a vállalkozónak, mert vissza jön a vételi ár és a tatarozási ár is amit belefektetett. De ez a település 1-i polgárok kirablása!!!...

Emlékeztek az ...úti ingatlanra?

Volt ... úti óvodára? Azt is eladták!! Most a "I" biztonsági cég tulajdona.

Ha nem tesszük ezt szóvá akkor mi marad meg a városnak, ha mindent eladnak??

...

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!