Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Tatabányai Törvényszék P.21437/2014/5. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. §, 2:51. §, 2:52. §, 3:1. §] Bíró: Hamvas Ákos

ííííööáóéáíáÉőáÉőööööááááéíééééőíőíééééöééíáííööűéáéííáéőááíóáTatabányai Törvényszék

mint első fokon eljáró bíróság

20.P.21.437/2014/5.szám

A Tatabányai Törvényszék ........................ (.........................) I. r. és ................................ (.........................) II. r. felpereseknek a dr. Hüttl Tivadar ügyvéd (.............................) által képviselt ............. (.........................) alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása és sérelemdíj megfizetése iránt indított perében, az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyalás alapján, meghozta a következő

Í t é l e t e t :

A törvényszék megállapítja, hogy az alperes a dr. K.A. profilnevű facebbok-felhasználó által 2014. december 10. napján 15:57 perckor közzétett felhívás megosztásával, s ezzel azon valótlan tények híresztelésével, hogy az I. r. felperes Sz.L.-nak értékesítette a .......... hrsz-ú, természetben ...., .............. szám alatt található, ingatlant, valamint, hogy az ingatlan értékesítésekor tudhatta volna, hogy az ingatlant utóbb vissza fogja bérelni, valamint, hogy az I. és II. r. felperes, hivatalnokai a jogügyletek során összejátszottak Sz.L.-val, megsértette a felperesek személyiségi jogát, jó hírnevét.

A törvényszék eltiltja az alperest a további jogsértésektől.

A törvényszék kötelezi az alperest, hogy - az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - tegyen közzé egy közleményt a saját facebook profilján az alábbi szöveggel:

"Elnézést kérek .........................tól és a ................................tól, hogy valótlan tények híresztelésével megsértettem a személyiségi jogaikat. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy nem igaz, hogy ........................ Sz.L-nak értékesítette a ...............-ú, természetben ...., .............. szám alatt található, ingatlant. Nem felel meg a valóságnak, hogy az ingatlan értékesítésekor az ............, vagy a ..................... tudta, hogy az Ingatlant utóbb vissza fogja bérelni, szintén nem igaz, hogy az ............, vagy a .................................. a jogügyletek során összejátszottak Sz.L.-val. A valóság, hogy az ingatlant az ........................ már 2000-ben értékesítette egy másik magánszemély részére."

Kötelezi az alperest, hogy a fenti közleményt - az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - ugyanazon facebook felhasználókkal ossza meg, mint a dr. K.A. profilnevű felhasználó által 2014. december 10. napján 15:57 perckor közzétett felhívást.

Kötelezi az alperest, hogy az I. és II. r. felperesek részére fizessen meg külön-külön 50.000,- (Ötvenezer) - 50.000,- (Ötvenezer) Ft sérelemdíjat.

A fentieket meghaladóan a felperesek keresetét elutasítja.

A le nem rótt illeték az állam terhén marad.

Ez ellen az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Győri Ítélőtáblához intézett, jogi képviselő útján előterjesztett fellebbezésnek van helye, amelyet 3 (három) egyező példányban a Tatabányai Törvényszéken kell benyújtani.

Amennyiben a fellebbező fél a fellebbezéssel egyidejűleg a tárgyalás tartását nem kéri, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha

- a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik,

- a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos,

- a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul,

- a felek közösen kérik,

I n d o k o l á s :

A bíróság a peres felek előadása, a személyes meghallgatása, tanúk vallomása és a felek által rendelkezésre bocsátott iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

A ...............-ú, természetben ...., .............. szám alatt található, ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) az I. r. felperes 1/1 arányú tulajdonába került tulajdonba adás jogcímén 1992-ben. Az I. r. felperes az Ingatlanértékének meghatározására felkérte dr. L.F. igazságügyi szakértőt, aki az 1999. június 23. napján kelt szakvéleményében az Ingatlan értékét 9.000.000,- Ft-ban határozta meg.

Az I. r. felperes képviselőtestülete a 2000. március 29. napján tartott testületi ülésen meghozott 33/2000 (III.29.) számú határozatával döntött arról, hogy az Ingatlant nyilvános liciten értékesíti bruttó 12.500.000,- Ft kikiáltási áron.

Az I. r. felperes és J.I. között 2000. június 29. napján adás-vételi szerződés jött létre, amelyben rögzítésre került, hogy a szerződést a 2000. április 12. napján tartott licit-tárgyalás alapján kötik meg. A szerződés szerint az Ingatlant az I. r. felperes bruttó 16.100.000,- Ft vételáron eladta J.I.-nak.

Az Ingatlan 2007-ig állt J.I.tulajdonában, ezt követően az Ingatlan tulajdonosa a V. Bt. lett, további adásvételi szerződések eredményeként az Ingatlan tulajdonosa volt rövidebb-hosszabb ideig a V Bt., a M. Kft. Az Ingatlan jelenlegi tulajdonosa a P.Kft. 2010-ben szerezte meg az Ingatlan tulajdonjogát adásvétel útján.

Az I. r. felperes a 2013. augusztus 14. napján megkötött adásvételi szerződéssel a kizárólagos tulajdonában álló ...............-ú - természetben ...., ............. szám alatt található - ingatlanát (továbbiakban: Ingatlan2) 22.400.000,- Ft vételáron értékesítette a D.Kft. részére. A szerződést kötő felek a szerződés 4. pontjában rögzítették, hogy a vételár összege az ingatlanra készült értékbecslésben szereplő 28.000.000,- Ft értéknél alacsonyabb, erre tekintettel a vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződés megkötésétől számított 4 éven belül két új munkahelyet teremt, amelyeket két évig fenntart, amely kötelezettségének elmulasztása esetén további 22.400.000,- összeget köteles megfizetni az I. r. felperesnek. A szerződésben a vevő vállalta, hogy az Ingatlan2-t a városképbe illően felújítja.

Az Interneten dr. K.A. aláírással 2014. december 10. napján 15:57 perckor megjelent egy felhívás (továbbiakban: Felhívás), amelyben tüntetésre hívták a tataiakat az Ingatlan "elherdálása végett". A felhívásban egyebek mellett az alábbi szövegrészletek szerepeltek:

"a ....i hivatalnokok eladták Sz.L-nak (...... étterem és ......... tulajdonosának) pár éve a tatarozásra szoruló, de a városnak egy gyöngyszemét a műemlék ...... házat (az Ingatlant), ami a nővárszállóként is üzemelt.

Mosta abba ne is menjünk bele milyen összegért jutott Sz. L. a városunk tulajdonához. Nem lényeges az sem, hogy felújíttatta, mivel a város visszabérli azt az épületet amit el sem kellett volna adni.

Most pedig őrült nagy összegért bérlik vissza.

...

Ráadásul, nem egy felesleges ingatlanról beszélünk! Mert ugye most is itt van a központi orvosi ügyelet, ami .... és a környező települések betegeit látja el. Évek óta tudni lehetett, hogy a szakrendelő nem .... tulajdona, és az ügyeletnek el kell onnan költöznie.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!