MK 147. szám

A végkielégítésre az új Mt. hatálybalépése előtt az 1991. évi XLVIII. törvényben megállapított szabályok sem zárják ki a kollektív szerződésben történő kedvezőbb szabályozást.[1]

Lábjegyzetek:

[1] Az állásfoglalás a 2/2006. (V. 22.) PK vélemény alapján nem tekinthető irányadónak.