Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994R3304[1]

A Bizottság 3304/94/EK Rendelete (1994. december 21.) a gabonafélékről és rizsről szóló egyes rendeletek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében történő módosításáról

A Bizottság 3304/94/EK rendelete

(1994. december 21.)

a gabonafélékről és rizsről szóló egyes rendeletek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányára [1] és különösen annak 169. cikke (2) bekezdésére,

mivel Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása szükségessé teszi a Finnországból származó és onnan szállított, a Kombinált Nómenklatúra 11071099 kódja alá tartozó pörköletlen malátára vonatkozó 2500 tonnás éves közösségi vámkontingens végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 1988. február 22-i 479/88/EGK bizottsági rendelet [2] hatályon kívül helyezését és a következő rendeletek módosítását:

- az export-visszatérítések, exportlefölözések és bizonyos gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli engedélyek rendeltetési övezeteinek újbóli meghatározásáról szóló, 1992. július 29-i 2145/92/EGK bizottsági rendelet [3];

- a legutóbb a 120/94/EK rendelettel [4] módosított, az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alapján kiadott, a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítések nyújtásának és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedések egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 22-i 1533/93/EGK bizottsági rendelet [5],

- a legutóbb a 795/94/EK rendelettel [6] módosított, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonafélék importlefölözését rögzítő rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. június 25-i 1621/93/EGK bizottsági rendelet [7];

mivel a csatlakozási szerződés [8] 2. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió intézményei a csatlakozás előtt elfogadhatják a csatlakozási okmány 169. cikkében említett intézkedéseket, amelyek a Szerződés hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépésének napján lépnek hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 479/88/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A 2145/92/EGK rendelet mellékletének II. c) pontjában a "Svédország" és "Finnország" szót el kell hagyni.

(3) A 1533/93/EGK rendelet 14a. cikkében az "Ausztria" szót el kell hagyni.

(4) A 1621/93/EGK rendelet I. mellékletében a Svédországra és Finnországra való hivatkozásokat el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 21-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL C 241., 1994.8.29., 21. o.

[2] HL L 49., 1988.2.23., 8. o.

[3] HL L 214., 1992.7.30., 20 o.

[4] HL L 21., 1994.1.26., 1. o.

[5] HL L 151., 1993.6.23., 15. o.

[6] HL L 92., 1994.4.9., 17. o.

[7] HL L 155., 1993.6.26., 36. o.

[8] HL C 241., 1994.8.29., 9. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R3304 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R3304&locale=hu