A Debreceni Ítélőtábla Bf.572/2021/27. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 38. § (2) bek., (3) bek., 176. § (1) bek., (2) bek., 177. § (1) bek., (2) bek., 2017. évi XC. törvény (Be.) 574. § (1) bek., 590. § (2) bek., (10) bek., 593. § (1) bek., 599. §, 604. § (1) bek., 605. § (1) bek., 606. § (1) bek., 613. § (1) bek., 615. § (5) bek.] Bírók: Elek Balázs, Gömöri Olivér, Toma Attila

Debreceni Ítélőtábla

Bf.II.572/2021/27.sz

A Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság Debrecenben a 2022. január 17. és 2022. január 26. napján megtartott nyilvános ülés alapján meghozta és 2022. január 26. napján kihirdette a következő

í t é l e t e t:

Az oktatási feladatok ellátására rendelt épület közvetlen környezetében kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt és társai ellen indított büntetőügyben a Debreceni Törvényszéken 2021. július 12. napján kihirdetett 25. B. 215/2019/178. számú ítéletét a fellebbezéssel érintett I. rendű, II. rendű, III. rendű, és a Debreceni Törvényszék 2021. május 28. napján kelt 19.B.4/2018/272. számú ítéletével is érintett VI. rendű vádlottak vonatkozásában megváltoztatja a következők szerint.

I. rendű vádlott szabadságvesztés büntetését 2 (kettő) évre enyhíti.

A szabadságvesztés végrehajtását I. rendű vádlott esetében 4 (négy) év, II. rendű és III. rendű vádlottak esetében 3 (három) év próbaidőre felfüggeszti.

I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottak esetében a közügyektől eltiltás mellékbüntetést mellőzi.

A szabadságvesztés büntetések végrehajtásának esetleges elrendelése esetére a büntetés 2/3 részének letöltését követően bocsáthatók feltételes szabadságra.

VI. rendű vádlott szabadságvesztés büntetését 3 (három) év 4 (négy) hónapra, a közügyektől eltiltás mellékbüntetést tartamát 4 (négy) év enyhíti.

Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.

A másodfokú eljárásban 21.600 (huszonegyezer-hatszáz) forint VI. rendű vádlottat terhelő bűnügyi költség merült fel.

I. rendű vádlott személyazonosító okmány száma: ,

III. rendű vádlott személyazonosító okmány száma: ,

VI. rendű vádlott neve helyesen: ...

A másodfokú ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

[1] Az elsőfokon eljárt törvényszék I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, (2) bekezdés b) pont] miatt kettő év négy hónap szabadságvesztésre és három év közügyektől eltiltásra;

II. rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulat, (2) bekezdés a) pont] miatt kettő év szabadságvesztésre és kettő év közügyektől eltiltásra;

III. rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, (2) bekezdés b) pont] miatt kettő év szabadságvesztésre és kettő év közügyektől eltiltásra;

VI. rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulat, (2) bekezdés a) pont] miatt, mint többszörös visszaesőt, három év négy hónap szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte.

I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottak esetében a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapította meg és kimondta, hogy a vádlottak a büntetésük kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. VI. rendű vádlott vonatkozásában a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát fegyházban határozta meg, és akként rendelkezett, hogy e vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Valamennyi vádlott tekintetében rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról. I. rendű vádlott vonatkozásában 350.000 (háromszázötvenezer) forint erejéig, II. rendű vádlott vonatkozásában 109.200 (százkilencezer-kettőszáz) forint erejéig, III. rendű vádlott esetében 40.500 (negyvenezer-ötszáz) forint erejéig, míg VI. rendű vádlott vonatkozásában 435.000 (négyszázharmincötezer) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Ezen kívül az elsőfokú bíróság rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint a felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

[2] A fenti ítéleten kívül a Debreceni Törvényszék a 2021. május 28. napján kihirdetett 19.B.4/2018/272. számú ítéletében - többek között - XIII. rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt [Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulat, (2) bekezdés a) pont], mint többszörös visszaesőt kettő év hat hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre és három év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetés tartamába XIII. rendű vádlott által őrizetben töltött időt beszámította. Kimondta, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. E vádlottal szemben 72.500 (hetvenkettőezer-ötszáz) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. A törvényszék ezen ítéletében is rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint a felmerült bűnügyi költség megfizetéséről.

[3] A Debreceni Törvényszék 25.B215/2019/178. számú ítélete ellen I. rendű vádlott és védője teljeskörű felülbírálat érdekében eltérő minősítésért, az oktatási feladatok ellátására rendelt épület közvetlen környezetében történő elkövetés megállapításának mellőzése végett és a büntetés enyhítése céljából;

II. rendű vádlott és védője teljeskörű felülbírálat végett elsősorban a bűnszövetség megállapításának mellőzése, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítése és végrehajtásának felfüggesztése érdekében;

III. rendű vádlott és védője teljeskörű felülbírálat érdekében eltérő, enyhébb minősítésért, az oktatási feladatok ellátására rendelt épület közvetlen környezetében történő elkövetés megállapításának mellőzése végett, a bűnszövetség mellőzése céljából, valamint a büntetés enyhítése érdekében;

VI. rendű vádlott teljeskörű felülbírálat érdekében jelentett be fellebbezést, míg védője törvényes határidőn belül a tényállás téves megállapítása miatt és a kiszabott büntetés enyhítése végett fellebbezett. Az ügyész az ítéletet valamennyi vádlott tekintetében tudomásul vette.

[4] A Debreceni Törvényszék 19.B.4/2018/272. számú ítélete ellen a jelen felülbírálatban is érintett XIII. rendű vádlott eltérő jogi minősítés és enyhítésért, börtön végrehajtási fokozat alkalmazásáért, védője a jogi minősítés miatt, továbbá enyhítés végett, felfüggesztett szabadságvesztés büntetés alkalmazásáért fellebbezett. Az ügyész XIII. rendű vádlott vonatkozásában az ítéletet tudomásul vette.

[5] II. rendű vádlott védője fellebbezését írásban is indokolta. Az ítélőtáblához 2022. január 11. napján érkezett beadványában elsődlegesen a bűnszövetség megállapításának mellőzését, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítését, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés alkalmazását indítványozta. Rámutatott, hogy első alkalommal a nyomozás során II. rendű vádlott gyanúsítotti kihallgatására védő távollétében került sor, ezért az így szerzett bizonyíték törvényessége megkérdőjelezhető. Mindazonáltal II. rendű vádlott a hatósággal mindvégig együttműködött, az ügyben beismerő vallomást tett, feltárt minden olyan körülményt, amiről a rendőrségnek korábban semmilyen ismerete nem volt. II. rendű vádlott esetében a kábítószer megszerzésének elsődleges célja a saját fogyasztásának a biztosítása volt, annak továbbadására minimális mértékben, pár alkalommal, kizárólag baráti körben került sor. Ilyen körülmények között vonatkozásában a bűnszövetségben történő elkövetés nem állapítható meg. Erre figyelemmel eltérő minősítést és a kiszabott büntetés enyhítését indítványozta. Ezen utóbbi tekintetében kiemelte, hogy II. rendű vádlott a kábítószer használat elkezdésekor még fiatalkorú volt, később pedig fiatal felnőttnek tekinthető. Rendezett családi körülmények között él, jelenleg is egyetemi hallgató. Az eljárás során beismerő vallomást tett, a nyomozás munkáját nagyban segítette. A bűncselekményt ún. könnyű drogra valósította meg és a kábítószer továbbadására is minimális esetben került sor. Azóta e baráti körével megszakította a kapcsolatot, önkéntesen gyógykezelésnek vetette alá magát. Összességében nem ő az az elkövető, akivel a törvény teljes szigorát kell alkalmazni, így vele szemben szabadságelvonással járó büntetést alkalmazni nem kell. Erre figyelemmel a szabadságvesztés büntetés próbaidőre történő felfüggesztését indítványozta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!