Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0447[1]

A Bizottság határozata (2004. április 29.) a 2002. május 30-i 2002/731/EK határozat A. mellékletének módosításáról és a 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszere A. osztályú rendszere (ERTMS) fő jellemzőinek meghatározásáról (az értesítés a C(2004) 1559. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. április 29.)

a 2002. május 30-i 2002/731/EK határozat A. mellékletének módosításáról és a 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszere A. osztályú rendszere (ERTMS) fő jellemzőinek meghatározásáról

(az értesítés a C(2004) 1559. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/447/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

(1)

E határozat a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv hatálya alá tartozó infrastruktúrára és járművekre vonatkozik, amelyeket e határozat hatálybalépését követően kell üzembe helyezni.

(2)

E határozat első célkitűzése az, hogy támogassa az említett infrastruktúra és járművek tervezéséért, gyártásáért, felújításáért, bővítéséért és üzemeltetésért felelős hatóságokat a műszaki jellegű döntéseik meghozatalában.

(3)

E határozat második célkitűzése a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2002. május 30-i 2002/731/EK bizottsági határozat A. mellékletének frissítése.

(4)

E határozat harmadik célkitűzése, hogy maghatározza az összes olyan előírásnak a végleges referenciáját, amelyeket figyelembe kell venni a 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerével összefüggésben. Mindez nem zárja ki a 2001/16/EK irányelvnek megfelelően elfogadandó megfelelő ÁME (hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások) keretein belül a paraméterek érvényesítésének, szükség esetén pedig módosításának és frissítésének szükségességét. E paraméterek frissítése az ebben az irányelvben előírt ÁME-k felülvizsgálatának keretében is történhet, amelynek során figyelembe veszik a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokban előírt, változáskezelési eljárás keretében nyilvánított véleményt.

(5)

A 96/48/EK irányelv 2. cikkének c) pontjával összhangban a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszert strukturális vagy funkcionális alrendszerekre osztják fel. Ezeket az alrendszereket külön átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) kell szabályozni.

(6)

A 2002/731/EK határozat meghatározta a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat.

(7)

A 96/48/EK irányelv 21. cikke alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) a Vasutak Kölcsönös Átjárhatóságának Európai Szövetségét (AEIF) jelölte ki közös képviseleti testületnek.

(8)

A közös képviseleti testület felelős az ÁME-k felülvizsgálatának és frissítésének előkészítéséért, és a technológiai fejlődés és a társadalmi követelmények figyelembevétele érdekében ajánlásokat tesz a 21. cikkben említett bizottságnak.

(9)

Az AEIF-t megbízták a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások átdolgozásával.

(10)

A technológiai fejlődés és az első gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos visszajelzések eredményeképpen szükségessé vált a fent említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó ÁME A. mellékletébe tartozó előírások átfogó frissítése. Az AEIF kidolgozta a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó ÁME felülvizsgált A. mellékletének tervezetét.

(11)

A felülvizsgált A. melléklet tervezetét a tagállamok képviselői a bizottság keretében megvizsgálták.

(12)

A 2001/16/EK irányelv 2. cikkének c) pontjával összhangban a hagyományos transzeurópai vasúti rendszert strukturális vagy funkcionális alrendszerekre osztják fel. Ezeket az alrendszereket külön átjárhatósági műszaki előírások (ÁME) szabályozzák.

(13)

Első lépésben a Bizottság megbízásából a közös képviseleti testületnek az irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ki kell dolgoznia az ÁME-k tervezetét.

(14)

A 2001/16/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) a Vasutak Kölcsönös Átjárhatóságának Európai Szövetségét (a továbbiakban: AEIF) jelölte ki közös képviseleti testületnek.

(15)

Az AEIF-t megbízták a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tervezetének kidolgozásával.

(16)

Azonban a 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerint a fent említett ÁME kidolgozásának első lépése az, hogy meghatározzák az ÁME alapvető paramétereinek jellemzőit.

(17)

A fenti megbízásnak megfelelően az AEIF már kidolgozta a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó teljes ÁME-t. Az ÁME-t a 2001/16/EK irányelvben előírt költség-haszon elemzés elvégzését és a felhasználói szervezetekkel és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően fogadják el.

(18)

A hagyományos vasúti közlekedésben megvalósuló, ERTMS-sel kapcsolatos projektek számának növekedése az Európai Unióban és a csatlakozó országokban szükségessé teszi a hagyományos vasúti rendszer referenciájának megteremtését. A napjainkban születő projektek esetében bizonytalan mértékben teljesülnek a jelenlegi nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások; e helyzet azonban európai szinten újabb átjárhatósági hiányosságokhoz vezethet, amelyek a különböző nemzeti ERTMS-változatokra vezethetők vissza.

(19)

Mind üzleti, mind üzemeltetési szempontból indokolt, hogy a nagysebességű hálózat paramétereit kiterjesszék a hagyományos vasúti rendszerre is. Ez magában foglalja a nagysebességű és hagyományos vasúti forgalomra alkalmazott megoldások egyedi jellegéhez kapcsolódó méretgazdaságosságot, valamint a nagysebességű vonatok üzemeltetési követelményeinek teljesítését is, amikor azoknak a hagyományos hálózatokon kell közlekedniük.

(20)

A nagysebességű és hagyományos vasúti forgalomra kifejlesztett egyedi megoldások kiemelkedő fontosságúak az ERTMS szempontjából, amelyet a vasúti ágazat - mind a berendezésgyártók, mind pedig a vasútvállalatok - egyöntetűen támogat.

(21)

Ezért a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások felülvizsgált alapvető referenciaparamétereinek a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások A. osztályú rendszereinek alapvető referenciaparamétereiként is el kell fogadni.

(22)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat rögzítő 2002/731/EK határozathoz csatolt ÁME A. melléklete helyébe az e határozat mellékletében szereplő táblázat lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ ERTMS JELLEMZŐI

1. A PARAMÉTEREK LEÍRÁSA

Az egységes ellenőrző-irányító és jelző alrendszer (ERTMS - Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer) két elemből áll:

- az ellenőrző-irányító és jelző elem (ERTMS/ETCS - Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer/Európai Vasúti Ellenőrzési Rendszer) mind a fedélzeti, mind pedig a pálya mellett elhelyezett alrendszereket szabályozza,

- a rádiós és távközlési elem (ERTMS/GSM-R - mobil távközlési globális rendszer vasúthoz) a nyilvános GSM-hálozatokra alkalmazott szabványokon alapul, és mind a pálya mellett elhelyezett, mind pedig a fedélzeti berendezéseket szabályozza. A GSM-R az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) Phase 2 + GSM-szabványán alapul, és magában foglalja a vasúti alkalmazásokra kiterjesztett GPRS-t (global packet radio services) is.

2. A FIGYELEMBE VEENDŐ JELLEMZŐK

2.1. ERTMS/ETCS

Az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer alapját a következő táblázatban felsorolt előírások képezik. Szükség esetén a 96/48/EK és 2001/16/EK irányelvben az ÁME felülvizsgálatára előírt eljárásokkal összhangban felülvizsgálhatóak és kiterjeszthetőek az említett előírások. A felülvizsgálat során mérlegelik az ERTMS-en belül az ellenőrzés megváltoztatására vonatkozó irányítóbizottsági eljárás keretében nyilvánított véleményt, és figyelembe veszik azt, hogy az ERTMS-előírásokhoz egy konszolidációs fázis szükséges, amikor a rendszert a kísérleti útszakaszokon és az első alkalmazásokban kipróbálják.

A. MELLÉKLET

ÁTJÁRHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az ebben a táblázatban említett összes előírás kötelező, kivéve az egyértelműen "tájékoztató" előírásként megjelölteket.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjaira (1)Téma (2)Alkalmazási kör (3)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
0a.4.1.1ETCS FRSUIC ETCS FRS, 4.29 változat EEUG 99E5362, 2.00 változat
0b.4.1.1GSM-R FRSEIRENE FRS, 5.0 változat
13.2.1BiztonságTájékoztató dokumentáció: EN 50128, 2001. márciusEN50126, 1999. szeptember ENV50129, 2003. február
2RAMS
2a.3.2.1
4.1.1
Biztonsági követelményekTájékoztató dokumentáció:
UNISIG SUBSET -077-V222
UNISIG SUBSET -078-V222
UNISIG SUBSET -079-V222 (2 rész)
UNISIG SUBSET -080-V222 (2 rész)
UNISIG SUBSET -081-V222 (2 rész)
UNISIG SUBSET -088-V222 (6 rész)
UNISIG SUBSET –091-V222EN50129, 2003. február
2b.3.2.2eA megbízhatósági és üzemkészségi követelményekERTMS/96s1266-
(RAM fejezet) kiindulási alapként használandó.
Tájékoztató dokumentáció: EEIG 02S1266 – 6. változat
FenntartvaEN 50126, 1999. szeptember
2c.3.2bKarbantartás minőségeAzok az eljárások, amelyekkel összevetve az ellenőrző és irányító berendezés karbantartásának minőségét meg kell ítélni.FenntartvaEN 29000 és EN 29001
33.2.5.1.1
4.2.1.2d
Fizikai környezeti feltételekAzok a hőmérsékletre, páratartalomra, ütésre, rezgésre stb. vonatkozó minimumkövetelmények, amelyeket az ellenőrző és irányító berendezések a nagysebességű hálózaton történő használatkor figyelembe vesznek.
Tájékoztató dokumentáció: EEIG 97S0665 – 5.
változat; EN50125-3, 2003. október
FenntartvaEN 50125-1, 1999. szeptember és EN 50155, 2001. augusztus
43.2.5.1.2Elektromágneses kompatibilitás
4a.3.2.5.1.2
4.2.1.2d
Elektromágneses kompatibilitásERTMS/97s0665 – bemeneti dokumentumként alkalmazandó.
Az EMC esetében, a szándékos átvitelre szolgáló frekvenciasávokat (Eurobalise, Euroloop és GSM-R) ki kell zárni az ebben az indexben feltüntetett előírásokból.
Az Eurobalise-légrésre vonatkozó konkrét követelményeket a 12a index tünteti fel.
Az Euroloop légrésre vonatkozó konkrét követelményeket a 12b index tünteti fel.
A GSM-R légrésre vonatkozó konkrét követelményeket a 12c indexben tüntetjük fel.
FenntartvaFedélzeti berendezéseknél: EN 50121-3-2, 2000. szeptember, 4. és 6. táblázat a 7. szakaszban. A 4., 5. és 6. szakasz alkalmazandó a vizsgálati eljárásoknál.
EN 50121-3-2, 2000. szeptember, 7., 8. és 9. táblázat a 8. szakaszban. A 4., 5. és 6. szakasz alkalmazandó a vizsgálati eljárásoknál.
A pálya menti berendezéseknél: EN 50121-4, 2000. szeptember, 5. szakasz
EN 50121-4, 2000. szeptember, 6. szakasz
4b3.2.5.1.2b
4.2.1.2f
A vonatérzékelési rendszerek zavartűréseAnnak biztosítására, hogy a vonatérzékelési rendszereket a vontatási áram ne zavarja.
Az európai előírásra vonatkozó bejövő adatokat az ellenőrző-irányító alrendszerre (EI) vonatkozó ÁME-hez csatolt jelentés tartalmazza.
Fenntartva(fenntartva)
(1) Ezen oszlop hivatkozásai csak a nagysebességű vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó ÁME esetében érvényesek.
(2) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(3) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

ELLENŐRZÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI FUNKCIÓK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
5A fedélzeti jelzési logika, az ATP logika és a kapcsolt funkciók biztosítása.
5a.4.1.1Normál üzemmódTájékoztató dokumentáció:
UNISIG SUBSET-050-V200,
UNISIG SUBSET-076-0-V222
UNISIG SUBSET -076-2-V221
UNISIG SUBSET -076-3-V221
UNISIG SUBSET -076-4-1-V100
UNISIG SUBSET -076-4-2-V100
UNISIG SUBSET -076-5-3-V220
UNISIG SUBSET -076-5-4-V221
UNISIG SUBSET -076-6-1-V100
UNISIG SUBSET -076-6-4-V100
UNISIG SUBSET -076-6-5-V100
UNISIG SUBSET-026- V222 UNISIG SUBSET-043-V200 UNISIG SUBSET-046-V200 UNISIG SUBSET-047-V200 UNISIG SUBSET-054-V200 UNISIG SUBSET-055- V222 UNISIG SUBSET -076-5-1-V221 UNISIG SUBSET -076-5-2-V221 UNISIG SUBSET -076-6-3-V100 UNISIG SUBSET -076-7-V100 UNISIG SUBSET -094-0-V100
5b.4.1.1Korlátozott üzemmódRendszerkövetelmények a meghibásodásokra adott reakció tekintetében.
Az ERTMS/97E832 alkalmazandó az európai előírás bejövő adataiként
UNISIG SUBSET-026- V222
64.1.1
4.1.2.2
STM kezelésAz A. osztályú rendszer STM kapcsolódási pontjára vonatkozó funkcionális és fizikai követelmények.
Foglalkozni kell a KER-kompatibilitással.
Tájékoztató dokumentáció:
UNISIG SUBSET-059-V200
UNISIG SUBSET-035-V211 UNISIG SUBSET-026- V222 UNISIG SUBSET-056-V220 UNISIG SUBSET-057-V220 UNISIG SUBSET-058-V211
74.1.1Az MMI vonatvezetői kapcsolódási pont funkcionális követelményeiA vonatvezető és a fedélzeti berendezés közötti kommunikációra vonatkozó funkcionális előírás. A vonatvezető előtt lévő kijelzők közlik, mire van szükség a vezetéshez, például a fedélzeti jelzések, figyelmeztetés a beavatkozásra. Ide tartoznak a bemeneti funkciók, például a vonat jellemzői, a felülbíráló funkciók, amelyekre az átjárhatósági ellenőrzés és irányítás céljára van szükség. Idetartozik még a szöveges üzenetek megjelenítése.
A fedélzeti jelzések határozzák meg a vezetőfülkében hozzáférhetővé tett paraméterek minimális tartományát, amelyek együttesen tesznek eleget azoknak a körülményeknek, amelyek az európai nagysebességű hálózathoz tartozó vasutakon megtalálhatók, és amelyek ezért az egész hálózatra nézve közös rendszer megvalósíthatóságát teszik lehetővé. Ilyen paraméterek lennének a megengedett sebesség, a célsebesség, a céltávolság, amelyek a vezetőfülkének történő jelzés és az ATP alapját képezik.
Tájékoztató dokumentáció: CELENEC WGA9D V21.DOC 2000.04.12., CELENEC WGA9D V05 DOC 2000.03.27., CENELEC WGA9D V11.DOC 2000.04.12., CENELEC WGA9D V06.DOC 2000. 01.12., CENELEC WGA9D V08NS.DOC 2000.03.27. és CENELEC WGA9D V04.DOC, 2000.03.27.
UNISIG SUBSET-033-V200 UNISIG SUBSET-026- V222 UNISIG SUBSET-035-V211
84.1.1Odometriás követelményekAz A. osztályú kapcsolódási pontokat biztosító berendezéstől elvárható teljesítménytartomány támogatásához szükséges odometriás alrendszer funkcionális követelményei. A helymegállapítás pontossága az odometriától és a pályamágnesek közötti távolságtól függ. A sebesség- és távolságmérésekre vonatkozó követelmények a kölcsönösen átjárható vonat esetében. Figyelembe kell venni a 6. indexszel való kapcsolatot: STM.UNISIG SUBSET-041-V200
94.1.1Követelmények az üzemi adatok fedélzeti rögzítéséreAz adatparaméterek, szabályosság, pontosság, érvényesség-ellenőrzések megválasztására vonatkozó követelmények, a vonat megfelelő vezetésének és a biztonsággal összefüggő rendszerek viselkedésének ellenőrzése érdekében, hogy a joghatósági követelményeknek minden tagállamban eleget lehessen tenni.UNISIG SUBSET-026-V222 UNISIG SUBSET-027-V200
104.1.1Az éberségi rendszer követelményeiAz éberség-ellenőrzési funkció meghatározása, hogy a vonat az európai hálózatokon elfogadhatóan üzemelhessen.
Az éberség-ellenőrzés ellenőrzi, hogy a vonatvezető elegendően éber-e (és következésképpen elegendően éber ahhoz, hogy a jelzésről tudomást szerezzen). Ha időzítőt alkalmaznak, az időzítőt más, a vonatvezetőnek a vonatellenőrzésre, a vontatásellenőrre, fékekre, a vezetőfülkének szóló figyelmeztetés nyugtázására irányuló intézkedéseivel újra lehet indítani. Ez olyan módon képzelhető el, hogy egy kart adott helyzetben kell tartani (éberségi funkció). Az éberség-ellenőrzéstől megkövetelt funkcionalitás az ATP és bármely, a vezetőfülkéhez tatozó figyelmeztető rendszer állapotával módosítható.
Az éberség-ellenőrző, az ATP- és a vezetőfülkében található figyelmeztető rendszerek abban az értelemben a biztonsághoz kötődő rendszerek, hogy a vonatvezetőnek támogatást, a vonatnak pedig védelmet nyújtanak emberi hiba esetén. A biztonság szintjét mindezen rendszerek együttesen határozzák meg, és azok abban az értelemben kölcsönösen összefüggők, hogy az egyik megléte vagy hiánya a többi funkcionalitását befolyásolhatja. A biztonsági kérdések kezelését megkönnyíti, ha ezeket a rendszereket az ellenőrzés és irányítás hatókörébe tartozónak tekintik.
Az UIC 641 az európai előírás kiindulási alapja.
Fenntartva
114.1.1
4.2.1.2e
RádióA vonat felé, illetve felől történő beszéd- és adatátviteli kommunikációra szolgáló rádiós rendszer meghatározása.Eirene SRS 14. változat
Vizsgálati követelmények (amellyel ezen ÁME következő változata kiegészítendő)
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

A FEDÉLZETI ÉS PÁLYA MENTI SZERELVÉNYEK KÖZÖTTI KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
12Adatátviteli kapcsolódási pontok – a vonat és a föld között
12a.3.2.5.1.2.
4.1.2.1.
PályamágnesAz egyes B. osztályú rendszerekkel való műszaki kompatibilitás az európai előírásokban meghatározott műveletkapcsolási funkciót igényli. Ezt az EMC szempontjából elfogadhatónak kell tekinteni.UNISIG SUBSET-036-V221 UNISIG SUBSET-085-V212EÁME EN 300330-1, V1.3.1 (2001. július), a 7.2. alponttal bezárólag (3)
12b.3.2.5.1.2.
4.1.2.1
Loop (hurok)Tájékoztató dokumentáció: UNISIG SUBSET-050-V200UNISIG SUBSET-043-V200 UNISIG SUBSET-044-V200 UNISIG SUBSET-045-V200
Vizsgálati követelmények (beillesztendő ezen ÁME következő változatába)
12c.3.2.5.1.2.
4.1.2.1.
RádióEIRENE SRS 14. változat
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.
(3) Az alkalmazható up-link és távmeghajtás frekvenciatartományait az UNISIG SUBSET-036-V221 határozza meg.

AZ ELLENŐRZÉS-IRÁNYÍTÁS KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEI KÖZÖTTI FEDÉLZETI KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
13Fedélzeti adatátviteli kapcsolódási pontokA fedélzeti jelzőrendszert és az automatikus vonatbiztosítási funkciót támogató ellenőrző és irányító berendezés, valamint az ilyen funkciók és a vonat közötti adat-kapcsolódási pontok.
13a.4.1.2.2ERTMS/ETCS EuroradioUNISIG SUBSET-026- V222 UNISIG SUBSET-034-V200 UNISIG SUBSET-047-V200 UNISIG SUBSET-037-V225 UNISIG SUBSET-093-V226 UNISIG SUBSET-048-V200 UNISIG SUBSET-092-1-V225 UNISIG SUBSET-092-2-V225
13b.4.1.2.2GSM-RTájékoztató dokumentáció: O-2475 V1.0A11T6001.12
13c.4.1.2.2A vonatadatok kapcsolódási pontja a fedélzeten rögzített üzemi adatok elemzésére.A nagysebességű hálózat szempontjából közös átviteli kapcsolódási pont az ellenőrző és irányító rendszerekben tárolt adatok adatelemzője felé, hogy az olvashatóságot minden érdekelt félnél biztosítsák.UNISIG SUBSET-027-V200
13d.4.1.2.2Odometriás kapcsolódási pontokAz előírás alapja az ERTMS/97e267.
Első lépésben az előírás nem áll rendelkezésre.
Fenntartva
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

AZ ELLENŐRZÉS-IRÁNYÍTÁS KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEI KÖZÖTTI PÁLYA MENTI KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
14Pálya menti adatátviteli kapcsolódási pontok a következők között:
14a.4.1.2.3ERTMS/ETCS EuroradioUNISIG SUBSET-049-V200 UNISIG SUBSET-026- V222 UNISIG SUBSET-037-V225 UNISIG SUBSET-092-1-V225 UNISIG SUBSET-092-2-V225 UNISIG SUBSET-093-V226
14b.4.1.2.3GSMRTájékoztató dokumentáció: O-2475 V1.0A11T6001.12
14c.4.1.2.3Eurobalise és LEUUNISIG SUBSET-036-V221 UNISIG SUBSET-085-V212
14d.4.1.2.3Euroloop és LEUUNISIG SUBSET-045-V200
14e.4.1.2.3ERTMS/ETCS és ERTMS/ETCS
(RBC-RBC-átadás)
UNISIG SUBSET
154.2.4KulcskezelésUNISIG SUBSET
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

A VONATOK ÉS SÍNÁRAMKÖRÖK KÖZÖTTI KOMPATIBILITÁS (NEM EMC)

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
164.2.1.2BA járműveknek a vonatérzékelő rendszerekkel való kompatibilitásához szükséges jellemzőiAz az előírás, amelyet a járműveknek be kell tartaniuk, hogy a vonatérzékelő rendszereket megfelelően üzemeltethessék.
Teljesítendő például, hogy az induktivitást a tengely nélküli kerékpárok és a minimális tengelynyomás esetén figyelembe kell venni.
Fenntartva
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

AZ ELLENŐRZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS, VALAMINT A JÁRMŰVEK KÖZÖTTI ADATKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
174.2.1.2EVonatkapcsolódási pontokMinden olyan, a kölcsönös átjárhatóságban érintett adat lefedésére, amely a vonat és az ellenőrző és irányító berendezés között továbbítható.UNISIG SUBSET-034-V200
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

AZ ELLENŐRZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS TELJESÍTMÉNYE

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
184.1.1
4.3
Szükséges teljesítőképességA 96/48/EK irányelv I. és IV. melléklete rögzíti a nagysebességű hálózat teljesítőképességének meghatározásait.UNISIG SUBSET-041-V200
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.

HITELESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

IndexszámHivatkozás az ellenőrző-irányító ÁME pontjairaTéma (1)Alkalmazási kör (2)Az alapvető paramétereket meghatározó európai előírásokEgyéb európai előírások
32 (3)6.2A fedélzeti berendezés integrációs követelményeiEz elegendő annak biztosítására, hogy a fedélzeti berendezés a pálya menti szerelvényekkel megfelelően működik (alrendszer-hitelesítés a járművek nyilvántartásában megjelölt opciók figyelembevételével).
Gyakorlati bejáratási próbákat kell végezni a fedélzeti ellenőrző és irányító berendezés telepítése után.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az ellenőrzés és irányítás, valamint a járművek közötti elektromágneses kompatibilitásra.
UNISIG SUBSET (fenntartva)
336.2A pálya menti berendezések integrációs követelményeiEz elegendő annak biztosítására, hogy a pálya menti berendezések a fedélzeti berendezéssel megfelelően működik (alrendszer-hitelesítés az infrastruktúra nyilvántartásában megjelölt opciók figyelembevételével).UNISIG SUBSET (fenntartva)
346.1. táblázat
6.2. táblázat
Telepítési követelményekAz akkor alkalmazandó technológiai szabályok, amikor az ellenőrző és irányító szerelvényt a fedélzeten, illetve a pálya mentén telepítik.UNISIG SUBSET-040-V200
35Kifejezések és rövidítések gyűjteményeUNISIG SUBSET-023-V200
(1) Ez az a tárgy, amellyel az ÁME-ban említett pont foglalkozik.
(2) Az ÁME alátámasztásához szükséges szabvány céljának ismertetése.
(3) A 19–31 indexszám szándékosan lett elhagyva.

( 1 ) HL L 235., 1996.9.17., 6. o.

( 2 ) HL L 110., 2001.4.20., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0447 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0447&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0447-20070416 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0447-20070416&locale=hu

Tartalomjegyzék