1/2023. (IX. 25.) MK határozat

az egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról szóló 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 25/2023. (IX. 12.) MK rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról

Az egyes kormányrendeleteknek a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. IdomSoft Zrt.-be történő beolvadásával összefüggő módosításáról szóló 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (3) bekezdésében, valamint a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 25/2023. (IX. 12.) MK rendelet (a továbbiakban: MK rendelet) 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eljárva megállapítom, hogy a Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és az MK rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkeztének napja - azaz a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (4) bekezdése szerinti bejegyzés napja, az 57. § (2) bekezdésére tekintettel - 2023. szeptember 30., ezért a Korm. rendelet 1-3. §-a, 4. § (1)-(3) bekezdése és (5) bekezdése, valamint 7-8. §-a és az MK rendelet 2. § c)-f) pontja, valamint 3. §-a hatálybalépésének napja 2023. október 1.

Rogán Antal s. k.,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter