A Kúria Pfv.20333/2022/4. számú precedensképes határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. § (1) bek.] Bírók: Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád, Stark Marianna

A határozat elvi tartalma:

Annak megítélésénél, hogy a személyiségi jogi perben kifogásolt közlések tényállításnak vagy véleménynek, értékítéletnek minősülnek, figyelembe kell venni a sajtóközlemény egészét, összefügéseit, témáját és aktualitását egyaránt. Amennyiben ezek alapján az állapítható meg, hogy a közlések belül maradtak a közéleti szereplővel szemben tágabban értelmezendő szabad véleménynyilvánítás határain, egy közéleti ügyben nincs helye a jóhírnév megsértése megállapításának.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.333/2022/4.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács Zsuzsanna a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Stark Marianna bíró

A felperes:

felperes (cím)

A felperes képviselője:

Németh és Palatics Ügyvédi Iroda (cím1, ügyintéző: dr. Palatics Edit ügyvéd)

Az alperes:

Ialperes (cím2)

Az alperes képviselője:

Balsai Ügyvédi Iroda (cím3, ügyintéző: dr. ifj. Balsai István ügyvéd)

A per tárgya:

Személyiségi jog megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

A felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.713/2021/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 33.P.22.042/2020/19.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes köteles az államnak - külön felhívásra - megtéríteni.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!