A Fővárosi Törvényszék P.22042/2020/19. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bek.] Bíró: Kovács András Tamás

Fővárosi Törvényszék

33.P.22.042/2020/19.

A Fővárosi Törvényszék

a Németh és Palatics Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: dr. Palatics Edit; ügyvéd címe.) által képviselt

felperes (felperes címe.) felperesnek -

a Balsai Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: dr. ifj. Balsai István; ügyvéd címe.) által képviselt

alperes (alperes címe.) alperes ellen

személyiségi jog megsértése iránt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy az általa üzemeltetett portál honlapon 2020. május 16. napján "cikk címe" címmel megjelent cikkében valótlanul állította, hogy zsíros állással fizeti ki személy1 a felperest, valótlanul állította, hogy a felperes személyében már azelőtt megtalálták az új főszerkesztőt, mielőtt kiírták a pályázatot, valótlanul állította, hogy folytatódik a felperesnek a kifizetése településben, valótlanul állította, hogy ezzel a médiavezetői állással fizethetik ki az eddigi és jövőbeli szolgálataiért, valótlanul állította, hogy a felperes megszolgálta a jutalmat, és valótlanul állította, hogy személy1 a felperes főnöke, megsértette a felperes jóhírnévhez fűződő jogát.

A bíróság az alperest a további jogsértéstől eltiltja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy az ítélet rendelkező részét, annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül tegye közzé a portál címlapján 15 nap időtartamban, és távolítsa el a kifogásolt cikket.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 700.000,- (Hétszázezer) forint sérelemdíjat, és ennek 2020. május 16. napjától a kifizetésig terjedő időre a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát, valamint 142.240,- (Száznegyvenkettőezer-kettőszáznegyven) forint perköltséget.

A bíróság ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön felhívására a magyar állam javára 42.000, - (Negyvenkettőezer) forint eljárási illetéket.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön felhívására a magyar állam javára 18.000,- (Tizennyolcezer) forint eljárási illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéken lehet benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges meghatalmaznia. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a 379. és 380. §-ban meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

Indokolás

[1] A bíróság a peres felek nyilatkozatai, személy1, valamint tanú1 tanúk vallomása, és egyéb írásbeliségek alapján az alábbi tényállást állapította meg:

[2] A felperes a cég1 Zrt. által üzemeltetett portál2 online hírportál újságírója, mely minőségében az elmúlt években számos cikket írt a települést2 érintő különböző politikai, illetve ehhez kapcsolódó, korrupciót feltételező visszásságokkal kapcsolatosan. A felperes több alkalommal készített riportot személlyel1, aki jelenleg településnek polgármestere.

[3] személy1, a település Önkormányzatának polgármestereként a kerületi magazin című havi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására pályázatot írt ki. A pályázat benyújtási határideje 2020. május 15. napján telt le.

[4] Az alperes által üzemeltett portál honlapon 2020. május 16. napján "cikk címe" címmel cikk jelent meg, mely az alábbiakat tartalmazta:

[5] "Komoly tervei vannak személynek1 a magazini kerületi újsággal, amelyet a polgármestersége fél éve alatt durván propaganda-üzemmódra állított át. A nagyjából az ő nagyszerűségére és a kormány rettenetességére szűkített laphoz most új főszerkesztőt keresnek, de könnyen lehet, hogy már azelőtt megtalálták a portál2 egyik szerzője személyében, mielőtt kiírták a pályázatot. Folytatódhat a haverok és csókosok kifizetése a szélsőbaloldali kézre került településben.

személy1 korábbi együttös párttársa, az őszi győzelem után hamar a kerületi vagyonkezelő cég vezérigazgatói székébe ejtőernyőztetett. személy2 fogalmazta meg korábban, hogy az önkormányzati pozíciókat nem az adott település fejlesztésére, hanem a kormány elleni harcra kell felhasználniuk. A magazin című kétheti lap főszerkesztőjét azon nyomban ki is rúgták, és bár személy1 szabadon dolgozó újságírókról beszélt, az újságot - személy2 kijelentésének megfelelően - azonnal át is alakították kormányellenes propagandalappá.

Ez azonban csak az első lépés volt.

Van egy viszonylag széles nyilvánosság, kerületi nyilvánosság, amelyet mi szeretnénk egy ilyen kis helyi szabad sajtóvá alakítani. Ezt mi egybegyúrjuk, egy vezetés lesz, és az ott dolgozó újságírókat szeretnénk önálló, szabad munkára biztatni

- nyilatkozta tavaly novemberben a polgármester, és most meg is hirdették az erre rímelő pályázatot, amelynek határideje pénteken járt le. Nemcsak a kerületi újságról van itt már szó, hanem önálló médiacégről, amely egy havi magazint és a kerületi tévét is magában foglalja, és amelyet szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi szempontból is a főszerkesztő irányít. Egy neve elhallgatását kérő, települési önkormányzati munkatárstól úgy értesültünk, hogy tulajdonképpen felperes, a portál2 szerzője számára találták ki ezt a főszerkesztői állást. A településben lakó felperes évek óta személy1 odaadó házi propagandistája, aki függetlenobjektív sajtómunkásként biztosította a médiahátszelet a képviselőnek, és nem elhanyagolható szerepet játszott abban, hogy polgármesterré választották. Úgy értesültünk, ezzel a médiavezetői állással fizethetik ki az eddigi és jövőbeli szolgálataiért.

BÁRKI PRÓBÁLKOZHAT, DE CSAK CSÓKOS NYERHET

Mivel nem kevés közpénzt akarnak erre elkölteni, a látszat kedvéért szükség volt egy nyilvános pályázatra, amelyre bárki bejelentkezhetett, ha megfelelt a követelményeknek. személy1 azonban nem bízta a véletlenre, hogy megfelelő döntés szülessen: a pályázatokat elbíráló szakmai bizottságba meghívta személy3 jogászt, a személy4 által finanszírozott intézet elnökét, továbbá tanú1t, a szövetségének a napilapnál publikáló elnökét, és a baloldali újságírókáderekkel vastagon megtűzdelt fóruma is küld majd valakit. Elvileg az önkormányzati képviselők - így a párt is - javasolhatnak további tagokat a bizottságba, ám személy1 eddigi tevékenysége alapján nem várható túl nagy fogadókészség a javaslataikra.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!