A Szegedi Ítélőtábla Pf.20736/2009/3. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 342. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §, 343. §, 1986. évi II. törvény (Sajtótv.) 2. §, 7. §] Bírók: Bereczkyné dr. Lengyel Nóra, Szeghő Katalin, Zanóczné dr. Ocskó Erzsébet

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.II.20.736/2009/3. szám

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N !

A Szegedi Ítélőtábla dr. Varga István ügyvéd által képviselt felperes neve (címe) alatti lakos felperesnek - dr. Szkaliczki Zsolt ügyvéd által képviselt alperes neve (címe) alatti székhelyű alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt indított perében a Békés Megyei Bíróság 2009. október 26. napján kelt 4.P.20.235/2009/3. számú ítélete ellen a felperes 4. sorszám alatt benyújtott fellebbezése folytán lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő

Í T É L E T E T :

Az elsőfokú bíróság ítéletét részben, az alábbiak szerint megváltoztatja.

Kötelezi az alperest, hogy a "lap neve" című időszaki lap jogerős ítélet kézhezvételét követően megjelenő legközelebbi lapszámának 3. oldalán jelentesse meg az alábbi tartalmú helyreigazító közleményt a "lap neve" 2009. szeptember 17-i számában a "..." című cikkben használt betűtípussal és betűmérettel.

"Helyreigazítás

Valótlanul állítottuk a "lap neve" című lap 2009. szeptember 17-én megjelent lapszámában a "..." című írásunkban, hogy felperes ... város vezetői közé tartozik, továbbá, hogy mindazokban ellenséget látott és üldözte is azokat, akik az elképzeléseitől ellentétes álláspontot foglaltak el, valamint, hogy egyéni gazdasága összeomlott".

Mellőzi a felperes perköltség fizetésére kötelezését, s megállapítja, hogy a peres felek az elsőfokú eljárási költségeiket maguk viselik.

A felperes által fizetendő eljárási illeték összegét 10.500.- (Tízezer-ötszáz) Ft-ra leszállítja, s megállapítja, hogy 10.500.- (tízezer-ötszáz) Ft le nem rótt elsőfokú eljárási illetéket személy-1 köteles megfizetni az illetékes állami adóhatóság külön felhívására a Magyar Államnak.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

- 2 -

Megállapítja, hogy a peres felek a másodfokú eljárásban felmerült költségeiket maguk viselik.

A felperes és személy-1 köteles az illetékes állami adóhatóság külön felhívására megfizetni a Magyar Államnak külön-külön 12.000-12.000.- (Tizenkettőezer-Tizenkettőezer) Ft le nem rótt fellebbezési eljárási illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I N D O K O L Á S :

A felperes állatorvos, emellett ... városában három vállalkozásban üzletrész-tulajdonos. A Békés Megyei Bíróság előtt folyamatban volt 9.P.20.038/2009. számú perben a 8. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített tanúvallomásában előadta, hogy ... város alpolgármesterét anyagilag támogatja, magát az alpolgármester mentorának tekinti.

Az alperesi időszaki lap főszerkesztője és egyben alapítója, valamint tulajdonosa személy-1.

A 2006. évi önkormányzati választásokat követő években az ekkor megválasztott képviselő-testületben személyi ellentétek alakultak ki, amelynek következtében két képviselő, továbbá a polgármester is lemondott. Az alperesi lap 2009. szeptember 17-i lapszámának 3. oldalán személy-1 jegyzete jelent meg "..." címmel. Ebben a szerző arról ír, hogy bár támogatta a 2006. évi önkormányzati választások során a képviselő-testületi tagok megválasztását, a testület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a testület tagjai között személyi ellentétek alakultak ki és a város közintézményeiben leváltások történtek. Ez a helyzet vezetett a képviselők, illetve a polgármester egészségügyi okokra alapított lemondásához. Majd így folytatta: "a lemondások további személyeskedéseknek adtak teret. Mindennek kezelése már meghaladta a vezetésre vállalkozó képességeit? Kicsinyes rémképektől vizionáló fejük csak azt a tanácsot fogadta be és el, amely e képzeteiket táplálta? Mindenkiben ellenséget láttak és üldöztek is annak rendje, módja szerint. Lehetséges, hogy ez egyeseknél foglalkozási ártalom, vagy egyéni gazdasága összeomlásának következménye? Hogy a jegyzőről és a Donról beszélek? Miből gondolják? Az is lehet, hogy e két tévelygő lélek egymásra talált és a két mínusz összeadódott? Bár szorzódott volna? Hiába a diploma, ha valaki nem ért ahhoz, amit vállal vagy amibe beleszól!"

- 3 -

Pf.II.20.736/2009/3. szám

Az alperesi lap, illetve annak internetes változata közleményeiben a felperest "Don ..."-nek nevezi, így a "Don" név alatt a lap olvasói a felperest azonosítják.

A felperes sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztett elő, amelyet személy-1 részére címzett, aki a küldeményt 2009. október 9. napján átvette. A kérelem a "..." című jegyzetben tett fenti megállapítások helyreigazítására vonatkozott.

Az alperes a kérelemnek nem tett eleget, ezért a felperes keresetében az alábbi helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni az alperest:

A "lap neve" a 2009. szeptember 17-i, VIII. évfolyam 157. számának 3. oldalán megjelent "... című közleményben

- valótlanul állította azt, hogy felperes a ... város vezetésére vállalkozók közé tartozik,

- valótlanul, sértő módon alkalmazta felperessel kapcsolatban a "Don" elnevezést,

- valótlanul állította azt, hogy a ... Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes tagjainak lemondása miatt felmerülő személyeskedések kezelése meghaladta a vezetésre vállalkozók közé tartozó felperes képességeit,

- valótlanul állította azt, hogy a vezetésre vállalkozók közé tartozó felperes kicsinyes, rémképektől vizionáló feje csak azt a tanácsot fogadta be és el, mely e képzeteket táplálta,

- valótlanul állította azt, hogy a vezetésre vállalkozók közé tartozó felperes mindenkiben ellenséget látott és üldözte is annak rendje és módja szerint, s tette mindezt egyéni gazdasága összeomlásának következményeként,

- valótlanul állította azt, hogy felperes egyéni gazdasága összeomlott,

- valótlanul állította azt, hogy személy-2 jegyző és felperes, a két tévelygő lélek egymásra talált, és a két mínusz összeadódott,

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!