Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

BH 1994.10.566 A közlekedési hatóság részére nem állapít meg a jogszabály hatósági jogkört arra, hogy a közút kezelőjét karbantartási kötelezettségének teljesítésére kötelezze [1988. évi I. tv. 2. § (5) bek., 34. § (1) és (5) bek., 35. §, 44. § (1) bek. h) pont, 47. § j) pont, 1991. évi XXXIII. tv. 16. § (1) bek., 30/1988. (IV. 21.) MT r. 30. § (1) bek., 94/1991. (VII. 23.) Korm. r. 2. § a) pont].

A N. község belterületén lévő országos közút csapadékelvezető árkának megtisztítására a megyei közlekedési felügyelet kötelezte a Sz.-i Közúti Igazgatóságot. Az alperes az első fokú határozatot megsemmisítette azzal, hogy ez a jogkör nem a közlekedési felügyelet, hanem - mint vízkár-elhárítás - a helyi önkormányzat feladata.

Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes 1992. július 22-én kelt határozatát hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárásra kötelezte.

Az alperes fellebbezése folytán eljárt megyei bíróság ítéletével a városi bíróság ítéletét megváltoztatta, és a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy az 1991. évi XXXIII. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján az áteresz a csapadékvíz-elvezető szerves része, műtárgya, amely a jogszabály rendelkezése folytán önkormányzati tulajdonba került, ezért a másodfokú közigazgatási hatóság helytállóan foglalt állást abban a kérdésben, hogy a megyei közlekedési felügyelet vízügyi hatósági jogosítvány hiányában hozta meg határozatát.

A megyei főügyészség és a felperes a jogerős ítélet felülvizsgálatát kérte. A megyei főügyészség felülvizsgálati kérelmében kifejtett álláspontja szerint tévedett a másodfokú bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a perbeli vízfolyás és áteresz a törvény erejénél fogva önkormányzati tulajdonba került. Az országos közút melletti árok és a közút alatti áteresz a közút tartozéka, melynek üzemben tartója - kezelője - a Sz.-i Közúti Igazgatóság, ezért a szükséges munkák elvégzésére az elsőfokú közlekedési hatóság jogosult volt kötelezni az üzembentartót. Indítványozta a másodfokú ítéletnek az első fokú ítéletre kiterjedő hatállyal történő hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. A megyei főügyészség kifejtette továbbá, hogy az elsőfokú bíróság eljárási szabályt sértett, mivel az államigazgatási eljárásban ellenérdekű félként szereplő Sz.-i Közúti Igazgatóságot a beavatkozás lehetőségéről nem tájékoztatta. A megismételt első fokú eljárás során ezért a bíróságnak ezt a mulasztását is pótolnia kell.

A felperes felülvizsgálati kérelme a megyei bíróság jogszabálysértő ítéletének helybenhagyására irányult. Álláspontja szerint az elsőfokú közigazgatási hatóság a perbeli ügyben a szükséges hatáskörrel rendelkezett, és érdemben is helytálló határozatot hozott.

A felülvizsgálati kérelmeket a következők szerint találta megalapozottnak a Legfelsőbb Bíróság.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!