A Kúria Pfv.22549/2017/14. számú precedensképes határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §] Bírók: Baka András, Böszörményiné dr. Kovács Katalin, Kovács Zsuzsanna

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.22.549/2017/14.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Kovács Zsuzsanna előadó bíró

Böszörményiné dr. Kovács Katalin bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda ( ügyintéző: dr. Szilas Péter ügyvéd)

Az alperes:

I. rendű

II. rendű

Az alperes képviselője:

Mentes György II. rendű alperesért

A per tárgya:

Személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

A felperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.017/2017/7/2.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 26.T/P.23.703/2016/5.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket a felperes köteles az államnak - külön felhívásra - megtéríteni.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A II. rendű alperes által 2011. szeptember 19-én Budapesten szervezett demonstráció keretében az I. rendű alperes, mint a II. rendű alperes képviselője a felperesnél észlelt visszaélésekre kívánta felhívni a figyelmet. Ennek során a felperes székhelyétől egy talicskát tolt, amelyben dobozok voltak elhelyezve különböző szerződésekre utaló feliratokkal. Az esemény közben az I. rendű alperes az általa adott interjúban a következő közléseket tette: "Így talicskáznak ki állami pénzeket a ...", "ezek a dobozok, azokat a szerződésekkel alátámasztott pénzmozgásokat szimbolizálják, amiket a ... bonyolított, ami többmilliárdos nagyságrendű", "megfenyegették a társaságunkat a munkavállalókat", "pénzügyi visszaélések folynak a ...", "ellenőrizetlenül folynak ki a pénzek", "itt a taligában elhelyeztünk különböző kis dobozokat, minden kis doboz tartalmazza egy szerződés összegszerűségét, ami az utóbbi időben történt", "a ... beruházás egy órát nem működött, használhatatlan", "12 doboz van a talicskában, sokkal több szerződés van a birtokunkban", "a visszaélésekre említhetném példaként a ..., ...". (I. számú közlés)

[2] Az I. rendű alperes a II. rendű alperes képviseletében eljárva elektronikus levelekben a következő közléseket tette:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!