32016R0780[1]

A Bizottság (EU) 2016/780 végrehajtási rendelete (2016. május 19.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/780 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. május 19.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1) A 329/2007/EK rendelet V. melléklete felsorolja a IV. mellékletben fel nem sorolt azon személyeket, jogalanyokat és szerveket, akiket és amelyeket a Tanács vett jegyzékbe, és akikre és amelyekre ugyancsak vonatkozik az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása.

(2) 2016. május 19-én a Tanács úgy határozott, hogy 18 természetes személyt és 1 jogalanyt felvesz a korlátozó intézkedésekkel sújtott személyek és szervezetek listájára. Emellett 2 személy bejegyzését frissítették. Az V. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 19-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője

(1) HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

MELLÉKLET

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az "A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetes személyek listája" rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„15.CHOE Kyong-songA KNDK hadseregének vezérezredese. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
16.CHOE Yong-hoA KNDK hadseregének vezérezredese. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. A légierő parancsnoka. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
17.HONG Sung Mu
(másképp: HUNG Sung Mu)
Születési ideje: 1942.1.1.A Lőszeripari Minisztérium igazgatóhelyettese. A hagyományos fegyvereket és rakétákat – beleértve a ballisztikus rakétákat – érintő programok kidolgozásáért felelős. A nukleáris fegyverek ipari fejlesztési programjaiért felelős főbb személyek egyike. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért.
18.JO Chun Ryong
(másképp: CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)
Születési ideje: 1960.4.4.A Második Gazdasági Bizottság elnöke 2014 óta és felelős a KNDK lőszergyárainak és gyártóüzemeinek igazgatásáért. A Második Gazdasági Bizottságot a 2270 (2016) ENSZ BT-határozat vette jegyzékbe a KNDK rakétaprogramja kulcsfontosságú elemeinek végrehajtásában való részvételéért, a KNDK ballisztikusrakéta-gyártásának felügyeletéért viselt felelősségért, valamint a KOMID (a KNDK első számú fegyverkereskedője) tevékenységének igazgatásáért. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. Részt vett számos ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programban. A KNDK fegyveriparának egyik fő szereplője. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
19.JO KyongcholA KNDK hadseregének tábornoka. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. A Katonai Biztonsági Parancsnokság igazgatója. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
20.KIM Chun samAltábornagy, korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. A KNDK hadserege Katonai Főparancsnoksága Műveleti Főosztályának igazgatója és a Katonai Főparancsnokság első főparancsnok-helyettese. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
21.KIM Chun sopTagja a Nemzeti Védelmi Bizottságnak, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
22.KIM Jong gakSzületési ideje: 1941.7.20.
Születési helye: Phenjan
A KNDK hadseregének helyettes marsallja, korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
23.KIM Rak Kyom
(másképp: KIM Rak gyom)
Négycsillagos tábornok, parancsnoka a Stratégiai Erőknek (másképp: Stratégiai Rakétaerők), amely a jelentések szerint most 4 stratégiai és taktikai rakétaegységet irányít, köztük a KN08 (interkontinentális ballisztikus rakéta) dandárt. Az Egyesült Államok a Stratégiai Erőket olyan tevékenységekben való részvételért vette jegyzékbe, amelyek lényegesen hozzájárultak a tömegpusztító fegyverek vagy azok hordozóeszközeinek elterjedéséhez. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Sajtóértesülések szerint KIM részt vett a 2016. áprilisi interkontinentális ballisztikus rakéta hajtóműkísérletén KIM Dzsong-unnal együtt. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
24.KIM Won hongSzületési ideje: 1945.1.7.
Születési helye: Phenjan
Útlevélszáma: 745310010
Tábornok, az Állambiztonsági Minisztérium igazgatója. Állambiztonsági miniszter. Tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak, amelyek a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szervei. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
25.PAK Jong chonA KNDK hadseregének vezérezredese, a Koreai Népi Fegyveres Erők vezetője, a Tüzérségi Parancsnokság kabinetfőnök-helyettese és igazgatója. A Katonai Főparancsnokság főparancsnoka és a Tüzérségi Parancsnokság igazgatója. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
26.RI Jong suAltengernagy. Korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. Főparancsnoka a Koreai Tengerészetnek, amely részt vesz a ballisztikusrakéta-programok kidolgozásában és a KNDK tengerészeti erői nukleáris kapacitásainak fejlesztésében. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
27.SON Chol juA Koreai Népi Fegyveres Erők vezérezredese, valamint politikai igazgatója a Légi és Légvédelmi Erőknek, amelyek a korszerűsített légvédelmi rakéták fejlesztését felügyelik. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
28.YUN Jong rinTábornok, korábbi tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és tagja a Nemzeti Védelmi Bizottságnak, amelyek a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szervei. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
29.PAK Yong sikNégycsillagos tábornok, az Állambiztonsági Minisztérium tagja, védelmi miniszter. Tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak, amelyek a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szervei. 2016 márciusában jelen volt a ballisztikusrakéta-kísérleten. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
30.HONG Yong ChilA Lőszeripari Minisztérium igazgatóhelyettese. Az ENSZ BT által 2016. március 2-án jegyzékbe vett Lőszeripari Minisztérium részt vesz a KNDK rakétaprogramja kulcsfontosságú elemeinek végrehajtásában. A Lőszeripari Minisztérium irányítása alá tartozik az észak-koreai ballisztikus rakéták, így a Taepo Dong-2 fejlesztése, a fegyvergyártás és K+F programok. A Lőszeripari Minisztérium alá tartozik a Második Gazdasági Bizottság és a Második Természettudományi Akadémia, amelyeket 2010 augusztusában vettek jegyzékbe. Az elmúlt években az Lőszeripari Minisztérium a KN08 mobil platformról indítható interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgozott. HONG a KNDK nukleáris és ballisztikusrakéta-programjainak fejlesztéséhez kapcsolódó számos eseményre elkísérte KIM Dzsong-unt, és feltételezések szerint jelentős szerepet játszott a KNDK 2016. január 6-i kísérleti atomrobbantásában. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának igazgatóhelyettese. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
31.RI Hak Chol
(másképp: RI Hak Chul, RI Hak Cheol)
Születési ideje: 1963.1.19. vagy 1966.5.8.
Útlevélszámai: 381320634, PS 563410163
A Green Pine Associated Corporation (a továbbiakban: Green Pine) elnöke. Az ENSZ BT szankcióbizottsága szerint a Green Pine vette át a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) több tevékenységét. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Green Pine exportálja továbbá a KNDK-ból a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok közel felét. A Green Pine a fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok Észak-Koreából való exportja miatt került szankciók hatálya alá. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak. A Green Pine-t az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa jegyzékbe vette.
32.YUN Chang HyokSzületési ideje: 1965.8.9.A National Aerospace Development Administration (NADA) műholdvezérlő-központjának igazgatóhelyettese. A NADA a 2270 (2016) ENSZ BT-határozatban foglalt szankciók hatálya alá tartozik a KNDK űrkutatási és űrtechnológiai tevékenységében, többek között műholdak kilövésében és hordozórakéták fejlesztésében való részvétele miatt. A 2270 (2016) ENSZ BT-határozat elítélte a KNDK 2016. február 7-i műholdfellövését a ballisztikusrakéta-technológia használata, valamint az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013) és a 2094 (2013) ENSZ BT-határozat súlyos megsértése miatt. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.”

2. Az "A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája" rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„17.Stratégiai RakétaerőkA KNDK nemzeti fegyveres erőin belül ez az egység vesz részt a ballisztikus rakétákkal és egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programok kidolgozásában és operatív végrehajtásában.”

3. Az "A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett természetes személyek listája" részben az alábbi bejegyzéseknél megadott azonosító adatok helyébe a következő adatok lépnek:

„3.CHU Kyu Chang
(másképp: JU Kyu Chang)
Születési ideje: 1928.11.25.
Születési helye: Dél-Hamgyo'ng megye.
Tagja a Nemzeti Védelmi Bizottságnak, amely a KNDK nemzeti védelmi ügyekkel foglalkozó kulcsfontosságú szerve. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága lőszerosztályának korábbi igazgatója. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.”
„9.PAEK Se bongSzületési éve: 1946A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) Második Gazdasági Bizottságának korábbi elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0780 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0780&locale=hu

Tartalomjegyzék