Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0687[1]

2004/687/EK:A Bizottsági határozata (2004. október 6.) a 2004/2005. kampányra vonatkozóan, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet címén a tagállamok számára egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállására megállapított indikatív pénzügyi juttatások meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 3661. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁGI HATÁROZATA

(2004. október 6.)

a 2004/2005. kampányra vonatkozóan, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet címén a tagállamok számára egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállására megállapított indikatív pénzügyi juttatások meghatározásáról

(az értesítés a B(2004) 3661. számú dokumentummal történt)

(2004/687/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre a borpiac közös szervezéséről (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és az átállásra vonatkozó szabályokat az 1493/1999/EK rendelet, valamint a 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet határozza meg, mely borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályait határozza meg, a termelési potenciálra vonatkozóan (2).

(2) Az 1227/2000/EK rendeletben meghatározott, a pénzügyi tervezésre és a szerkezetátalakítási és átállási rendszer finanszírozásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint, egy adott pénzügyi költségvetési periódusra vonatkozó hivatkozások a tagállamok által október 16. és következő év október 15. között ténylegesen teljesített kifizetésekhez kapcsolódnak.

(3) Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikk (3) bekezdése értelmében a pénzügyi juttatások tagállamok közötti szétosztása, az érintett tagállam területén található közösségi szőlőültetvény területének arányában történik.

(4) Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikk (4) bekezdése végrehajtása érdekében fontos, hogy a pénzügyi juttatások elosztása, egy bizonyos hektármennyiségre vonatkozóan legyen teljesítve.

(5) Az 1493/1999/EK rendelet 13. cikk (3) bekezdése értelmében a Közösség hozzájárulása a szerkezetátalakítás és átállás költségeinek finanszírozásához, magasabb azokban a régiókban, melyek a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló (3), 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet értelmében az 1. célkitűzés hatálya alá tartoznak.

(6) Figyelembe kell venni a szőlőtermelők jövedelem-kiesésének kompenzációját abban az időszakban mely alatt a szőlőültetvény még nem termőképes.

(7) Az 1227/2000/EK rendelet 17. cikk (5) bekezdése értelmében, ha egy adott költségvetési periódus során, egy tagállamban a ténylegesen felmerült kiadások kisebbek, mint az eredeti támogatási összegek 75 %-a, akkor a következő költségvetési periódusra elismerhető kiadásokat, valamint az ennek megfelelő összes területet, e küszöbérték és a vizsgált költségvetési periódus folyamán felmerült tényleges kiadások közötti különbség egyharmadával csökkentik. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 2004/2005. évi kampányra Görögországra vonatkozóan, ahol a 2004. évi költségvetési periódusban felmerült költségek, az eredeti juttatás 71,47 %-át teszik ki.

(8) Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikk (2) bekezdése értelmében, az eredeti támogatást a rendszer célkitűzésének figyelembevételével, és a rendelkezésre álló források keretein belül, a tényleges kiadások, és a tagállamok által előterjesztett, felülvizsgált kiadás-előirányzatok függvényében alakítják ki,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/2005. kampányra vonatkozóan, az 1493/1999/EK rendelet címén, az érintett tagállamok számára, egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállásra megállapított indikatív pénzügyi juttatásokat, e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 6-án.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.).

(2) HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1389/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 255., 2004.7.31., 7. o.).

(3) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1105/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 158., 2003.6.27., 3. o.).

MELLÉKLET

Indikatív pénzügyi juttatások a 2004/2005 kampányra vonatkozóan

TagállamTerület (ha)Pénzügyi juttatások (€)
Cseh Köztársaság1891 743 010
Németország1 97112 671 756
Görögország1 3609 704 037
Spanyolország19 379145 492 269
Franciaország13 541107 042 204
Olaszország14 529103 020 889
Ciprus1962 378 955
Luxemburg14112 000
Magyarország1 26110 086 046
Málta17171 637
Ausztria1 2717 224 984
Portugália6 98744 532 820
Szlovénia1722 919 879
Szlovákia8012 899 514
ÖSSZESEN61 688450 000 000

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0687 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0687&locale=hu

Tartalomjegyzék