A Kúria Bfv.859/2017/13. számú precedensképes határozata közúti veszélyeztetés bűntette tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 416. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 22. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) V. cikk] Bírók: Bartkó Levente, Kónya István, Márki Zoltán

A határozat elvi tartalma:

A javak elleni jogtalan támadást gépjárművel végrehajtó támadót gépjárművel nyomon követni, s a javak visszaadásának kikényszerítése végett utolérni olyan törvényes joggyakorlás, amely védelmi cselekmény, a javak ellen intézett jogtalan támadást elhárító magatartás. Az abból eredő nem szándékolt súlyosabb következmény kockázatát ez esetben is a jogtalan támadó viseli.

***********

Kúria

ítélete

Az ügy száma: Bfv.III.859/2017/13.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Kónya István, a tanács elnöke

Dr. Bartkó Levente, előadó bíró

Dr. Márki Zoltán, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: nyilvános ülés

Az ülés napja: 2017. november 7.

Az ügy tárgya: közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény

Terhelt(ek): I. rendű

Első fok: Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, 10.B.850/2015/31., ítélet, tárgyalás, 2016. május 10.

Másodfok: Fővárosi Törvényszék, 29.Bf.10584/2016/6., ítélet, nyilvános ülés, 2017. január 20.

Az indítvány előterjesztője: az I. rendű terhelt védője

Az indítvány iránya: az I. rendű terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmény miatt I. rendű terhelt és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben az I. rendű terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10.B.850/2015/31. számú, illetőleg a Fővárosi Törvényszék 29.Bf.10584/2016/6. számú ítéletét az I. rendű terhelt tekintetében megváltoztatja, az I. rendű terheltet az ellene a Btk. 234. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés c) pontja szerint minősülő közúti veszélyeztetés bűntette, 2 rendbeli, a Btk. 371. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő rongálás bűntette, valamint 3 rendbeli, a Btk. 371. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő rongálás vétsége miatt emelt vád alól felmenti.

Az eljárás során az I. rendű terhelt tekintetében felmerült 600.000 (hatszázezer) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

I.

[1] A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a 2016. május 10. napján kihirdetett 10.B.850/2015/31. számú ítéletével az I. rendű terheltet közúti veszélyeztetés bűntette [Btk. 234. § (1) bekezdés], 2 rendbeli rongálás bűntette [Btk. 371. § (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pont] és 2 rendbeli rongálás vétsége [Btk. 371. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont] miatt halmazati büntetésül 1 évi, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és 2 évi közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Rendelkezett a szabadságvesztés esetleges elrendelése esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról, továbbá a közúti járművezetéstől eltiltás tartamába beszámítandó időről.

[2] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2017. január 20. napján meghozott 29.Bf.10584/2016/6. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, az I. rendű terhelt közlekedési bűncselekményét a Btk. 234. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés c) pontja szerinti közúti veszélyeztetés bűntettének minősítette, míg a Btk. 371. § (1), (2) bekezdés a) pontja szerinti rongálás vétségét 3 rendbelinek minősítette. A szabadságvesztés tartamát 2 évre súlyosította, az I. rendű terheltet előzetes mentesítésben részesítette.

[3] Az elsőfokú bíróság által megállapított - felülvizsgálattal érintett - tényállás a következő volt:

[4] "Az I. rendű terhelt 2012. december 7. napján 15 óra körüli időben közlekedett az általa vezetett XXX-000 forgalmi rendszámú Toyota Avensis típusú személygépkocsival, derült időben, száraz úttesten, közepes forgalomban, nappali, természetes fényviszonyok mellett.

[5] Az utca adott szakasza lakott területen belüli, osztott pályás, kétirányú, aszfalt burkolatú, egyenes, sík lejtésű főútvonal, melynek az útja felőli része két forgalmi sávval, míg a híd felőli része kettő egyenesen haladó forgalmi sávval, a kereszteződésénél lévő része egy külső, jobbra kanyarodó sávval van ellátva. A főútvonalon a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h. Az I. rendű terhelt haladási irányából a kereszteződésében, valamint az utca és az út kereszteződésében a forgalmat forgalomirányító fényjelző készülék irányította. Az adott útszakasz mindkét oldalán szintben kiemelt járda található.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!