A Pesti Központi Kerületi Bíróság B.21571/2004/15. számú határozata önkényuralmi jelkép használatának vétsége tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 12. §, 37. §, 51. §, 77. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 155. §, 338. §] Bíró: Nyilas Levente

Pesti Központi kerületi Bíróság

16.B.21.571/2004/15. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

A Pesti Központi Kerület Bíróság en, a 2006. év december hó 15., 2007. év február hó 05. és 2007. év március hó 22. napján megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyalás alapján meghozta és kihirdette az alábbi

ÍTÉLETET

I. r. vádlott

Bünős:

1 rb folytatólagosan elkövetett önkényuralmi jelkép használatának vétségében.

Ezért őt a bíróság 200 (kettőszáz) napi tétel pénzbüntetésre ítéli.

Egy napi tétel összegét 600 (hatszáz),-forintban állapítja meg.

Az így kiszabott, összesen 120.000 (százhúszezer) forint pénzbüntetést meg nem fizetése esetén

napi tételenként kell egy-egy napi szabadságvesztésre átváltoztatni.

II. r. vádlott

bűnös

1 rb folytatólagosan elkövetett önkényuralmi jelkép használatának vétségében.

Ezért őt a bíróság 1 (egy) évre próbára bocsátja.

A bíróság az eljárás során a BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán 5013/2004.

szám alatti eljárás során lefoglalt kartonból készült vörös csillagot, az FBGH által Bj 733/2005.

számon kezelt bűnjeljegyzékben 1. tételszám alatti 1 darab papír ötágú vörös csillagot és 2.

tételszám alatti 1 darab piros színű kitűzőt elkobozza.

Az eljárás során lefoglalt színskála lefoglalását megszünteti és I. r. vádlottnak kiadni rendeli.

Az eljárás során a BRFK Vizsgálati Alosztályán 01331-1290/2003. bü. szám alatt lefoglalt 1 darab

"Munkáspárt.hu" feliratú 1 darab CD lemez és az ugyanazon hatóságnál 01331-884/2005. bü. szám

alatt lefoglalt 2 darab VHS videokazetta és ugyanazon hatóságnál 01331-1283/2004. bü. szám alatt

lefoglalt 1 darab VHS videokazetta lefoglalását megszünteti és azokat az iratok között rendeli

kezelni.

Az I. r. vádlott köteles 45.000,- (negyvenötezer) forint bűnügyi költséget az államnak megfizetni.

INDOKOLÁS

A vád:

A VIII. Kerületi Ügyészségi B.VIII.448/2004-IV. számú; a XIV. és XVI.

Kerületi Ügyészség a B.XIV.8604/2004/5. számú; ai V. és XIII. Kerületi Ügyészség

B.V. 162/2006/2-1. számú vádiratában a Btk. 269/B. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő

önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt emelt vádat I. r. vádlottal szemben.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!