49/2009. (V. 27.) OGY határozat

a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről[1]

A tanya - mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma - a magyar társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, ezzel együtt pedig az európai örökség részét képezi.

A tanyák igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz, az itt élő generációk nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat, ezzel a biodi-verzitás gazdagságát, hozzájárulnak a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához.

A tanyák és tanyás térségek védelme és fejlesztése, a tanyavilágban meglévő nemzeti értékeink megőrzése érdekében, valamint az itt élők iránti társadalmi szolidaritás kifejezése érdekében az Országgyűlés:[2]

1. Kinyilvánítja, hogy a tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része, amelynek fennmaradása, új életre keltése és fejlesztése nemzeti érdek.

2. Felkéri a Kormányt, hogy az eddig elvégzett kutatások eredményeire támaszkodva a hazai tanyák és tanyás térségek helyzetéről, legfontosabb problémáikról és az azok megoldása érdekében eddig tett kormányzati lépésekről 2009. szeptember 15-ig készítsen átfogó jelentést és azt nyújtsa be a Magyar Országgyűlésnek.

3. Felkéri a Kormányt, hogy - összhangban a 2. pontban foglalt átfogó jelentéssel és annak megállapításaira építve - 2009. november 30-ig készítsen a különböző szakpolitikákat integráló átfogó cselekvési tervet a tanyák és tanyás térségek megőrzésére és fejlesztésére, különös tekintettel a legfontosabb feladatokra és fejlesztési irányokra, az azok megvalósításához szükséges intézkedésekre és támogatási lehetőségekre, továbbá azok összehangolására.

4. Felkéri a Kormányt, hogy - e határozat hatálybalépésének időpontjától számítva - kétévente tájékoztassa az Országgyűlést a 3. pontban rögzített cselekvési terv megvalósításáról.[3]

5. A határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Török Zsolt s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

V. Németh Zsolt s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2009. május 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 161. § (5) bekezdése. A 157/2014. (IV. 18.) KE határozat alapján hatályos 2014.05.06.

[3] Megállapította a 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 161. § (6) bekezdése. A 157/2014. (IV. 18.) KE határozat alapján hatályos 2014.05.06.